Minister Jambon bereikte eerder op de dag een akkoord over een concreet actieplan met de zones Brussel-Noord en Brussel-Hoofdstad, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Gerechtelijke Politie, de federale politie en de spoorwegpolitie over de aanpak van de aanwezigheid van transmigranten in en rond het station Brussel-Noord. Maandag hadden ze daarover al een principieel akkoord gesloten. De doelstelling van het akkoord in vierledig. Het gaat over het verhogen van de veiligheid en het garanderen van de openbare orde en hygiëne; het ontmoedigen van alle vormen van overlast; de intensifiëring van de gecoördineerde acties en tot slot het volhouden van ontradend optreden. De minister kondigde aan dat er voldoende politiecapaciteit zal worden vrijgemaakt. Hij verwees naar de reserve van de federale politie. Naar verluidt zouden de acties morgen van start gaan en volgens Jambon zullen die indien nodig de komende weken voortduren. "Het doel is het station terug te geven aan de reiziger en de veiligheid te garanderen", besloot Jambon. De acties zullen voorwerp van evaluatie uitmaken. (Belga)

Minister Jambon bereikte eerder op de dag een akkoord over een concreet actieplan met de zones Brussel-Noord en Brussel-Hoofdstad, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Gerechtelijke Politie, de federale politie en de spoorwegpolitie over de aanpak van de aanwezigheid van transmigranten in en rond het station Brussel-Noord. Maandag hadden ze daarover al een principieel akkoord gesloten. De doelstelling van het akkoord in vierledig. Het gaat over het verhogen van de veiligheid en het garanderen van de openbare orde en hygiëne; het ontmoedigen van alle vormen van overlast; de intensifiëring van de gecoördineerde acties en tot slot het volhouden van ontradend optreden. De minister kondigde aan dat er voldoende politiecapaciteit zal worden vrijgemaakt. Hij verwees naar de reserve van de federale politie. Naar verluidt zouden de acties morgen van start gaan en volgens Jambon zullen die indien nodig de komende weken voortduren. "Het doel is het station terug te geven aan de reiziger en de veiligheid te garanderen", besloot Jambon. De acties zullen voorwerp van evaluatie uitmaken. (Belga)