'De sociale dialoog bij De Lijn is herleid tot zero.' Dat zegt Rita Coeck van de socialistische vakbond ACOD woensdag, daags nadat de directie van de openbaarvervoermaatschappij en het ACV een akkoord bereikten over de herstructurering.

Bij De Lijn verdwijnen zowat 286 van de 1.500 bediendejobs door de nieuwe structuur van de ondersteunende diensten, maar er vallen geen naakte ontslagen. Het akkoord voorziet onder meer ook zestien mogelijke werkplekken over heel Vlaanderen in plaats van de vijf provinciale zetels, en 75 teamcoaches voor een betere omkadering van de chauffeurs.

Een akkoord met ACV was voldoende om een bedrijfs-cao af te sluiten. ACOD en de liberale ACLVB hadden eerder al aangegeven dat ze niet langer wilden onderhandelden, nadat een bemiddeling niets opleverde, en werden daarom gepasseerd. De twee bonden hielden vorige week een vierdaagse staking.

Rita Coeck kan het akkoord tussen directie en ACV niet pruimen. 'Wettelijk gezien is zo'n cao met één vakbond mogelijk. Maar is dit verstandig, de weg naar een duurzame sociale vrede de komende jaren? Neen, natuurlijk niet, dit is een kaakslag.'

Volgens Coeck heeft de directie 'lak aan sociale vrede, dialoog en bemiddeling', waarbij ze naar de bemiddelaar verwijst. Normaliter stond er oorspronkelijk vandaag nog een paritair comité op de agenda. 'De directie en één vakbond hebben daags voordien besloten een coup te plegen.'

Nu de cao goedgekeurd is, start de implementatie van de reorganisatie, voegt ze toe. De vakbondsvrouw hekelt nog een gebrek aan 'fatsoen' bij het ACV omdat de vakbond kleiner is dan ACOD en geen meerderheid vertegenwoordigt - ACV verwijst dan weer naar de uitkomst van de sociale verkiezingen en onderlijnt dat beide wel even groot zijn in aantal zetels. ACOD koppelt nu terug met de achterban en start eerst een grondige analyse van het akkoord. Dat telt 25 pagina's.

De Lijn kaatst de bal terug

De Lijn spreekt tegen dat er geen sociale dialoog was en is bij De Lijn. Zo waren er de voorbije maanden vier paritaire comités en informele contacten met alle vakbonden. De Lijn kaatst de bal ook terug. Inhoudelijke onderhandelingen over de voorstellen zijn echter nooit begonnen, klinkt het. 'Meer nog: na een laatste zitting van het Paritair Subcomité ontvingen we van de socialistische en liberale vakbond een stakingsaanzegging. Een verzoeningspoging onder het voorzitterschap van de sociaal bemiddelaar leverde evenmin iets op, omdat ACOD en ACLVB zonder fundamentele wijziging van de reorganisatie - lees: het terugschroeven ervan - geen onderhandelingen over de begeleiding ervan wilden voeren.'

'Ook bij de overgang naar de nieuwe structuur is er overigens ruimte gemaakt voor sociale dialoog, dat is ook zo voorzien in de nieuwe cao. Het akkoord zelf wordt alleszins niet opnieuw onderhandeld', besluit De Lijn. De vervoersmaatschappij wijst nog op de verschillende onderdelen van het akkoord. Net als ACV spreekt De Lijn tegen dat het om een besparingsoperatie gaat. De opbrengsten van de reorganisatie worden geherinvesteerd in reizigers en medewerkers.

'De sociale dialoog bij De Lijn is herleid tot zero.' Dat zegt Rita Coeck van de socialistische vakbond ACOD woensdag, daags nadat de directie van de openbaarvervoermaatschappij en het ACV een akkoord bereikten over de herstructurering.Bij De Lijn verdwijnen zowat 286 van de 1.500 bediendejobs door de nieuwe structuur van de ondersteunende diensten, maar er vallen geen naakte ontslagen. Het akkoord voorziet onder meer ook zestien mogelijke werkplekken over heel Vlaanderen in plaats van de vijf provinciale zetels, en 75 teamcoaches voor een betere omkadering van de chauffeurs. Een akkoord met ACV was voldoende om een bedrijfs-cao af te sluiten. ACOD en de liberale ACLVB hadden eerder al aangegeven dat ze niet langer wilden onderhandelden, nadat een bemiddeling niets opleverde, en werden daarom gepasseerd. De twee bonden hielden vorige week een vierdaagse staking. Rita Coeck kan het akkoord tussen directie en ACV niet pruimen. 'Wettelijk gezien is zo'n cao met één vakbond mogelijk. Maar is dit verstandig, de weg naar een duurzame sociale vrede de komende jaren? Neen, natuurlijk niet, dit is een kaakslag.' Volgens Coeck heeft de directie 'lak aan sociale vrede, dialoog en bemiddeling', waarbij ze naar de bemiddelaar verwijst. Normaliter stond er oorspronkelijk vandaag nog een paritair comité op de agenda. 'De directie en één vakbond hebben daags voordien besloten een coup te plegen.' Nu de cao goedgekeurd is, start de implementatie van de reorganisatie, voegt ze toe. De vakbondsvrouw hekelt nog een gebrek aan 'fatsoen' bij het ACV omdat de vakbond kleiner is dan ACOD en geen meerderheid vertegenwoordigt - ACV verwijst dan weer naar de uitkomst van de sociale verkiezingen en onderlijnt dat beide wel even groot zijn in aantal zetels. ACOD koppelt nu terug met de achterban en start eerst een grondige analyse van het akkoord. Dat telt 25 pagina's. De Lijn spreekt tegen dat er geen sociale dialoog was en is bij De Lijn. Zo waren er de voorbije maanden vier paritaire comités en informele contacten met alle vakbonden. De Lijn kaatst de bal ook terug. Inhoudelijke onderhandelingen over de voorstellen zijn echter nooit begonnen, klinkt het. 'Meer nog: na een laatste zitting van het Paritair Subcomité ontvingen we van de socialistische en liberale vakbond een stakingsaanzegging. Een verzoeningspoging onder het voorzitterschap van de sociaal bemiddelaar leverde evenmin iets op, omdat ACOD en ACLVB zonder fundamentele wijziging van de reorganisatie - lees: het terugschroeven ervan - geen onderhandelingen over de begeleiding ervan wilden voeren.''Ook bij de overgang naar de nieuwe structuur is er overigens ruimte gemaakt voor sociale dialoog, dat is ook zo voorzien in de nieuwe cao. Het akkoord zelf wordt alleszins niet opnieuw onderhandeld', besluit De Lijn. De vervoersmaatschappij wijst nog op de verschillende onderdelen van het akkoord. Net als ACV spreekt De Lijn tegen dat het om een besparingsoperatie gaat. De opbrengsten van de reorganisatie worden geherinvesteerd in reizigers en medewerkers.