30 oktober 2018
...

Stef Gits: We hebben 106 panden gecontroleerd die via het verhuurplatform Airbnb aangeboden werden. 56 kregen een stopzettingsbevel omdat ze geen brandveiligheidsattest hadden. Dat attest is verplicht door het nieuwe, vereenvoudigde logiesdecreet, dat sinds 1 april 2017 van kracht is. Met dat decreet wilde minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) de lat toch lager leggen voor kandidaat-verhuurders? Gits: Precies. Vandaag is het voor iedereen gemakkelijker om een pand aan toeristen te verhuren, zolang dat aan zeven basisvoorwaarden voldoet. Brandveiligheid is de belangrijkste voorwaarde: de controles richten zich meestal daarop. Wilde Toerisme Vlaanderen Airbnb in het vizier nemen? Gits: Helemaal niet. Het logiesdecreet geldt voor alle toeristenverblijven, of ze nu rechtstreeks worden aangeboden door uitbaters of via onlineplatformen zoals Airbnb. Met het oog op controles vroegen we een tijd terug bij zes verschillende onlineplatformen adressen van verhuurders op. Alleen bij Airbnb België kregen we nul op het rekest. En ze weigeren nog altijd. Onze adviseurs sporen de adressen nu via andere wegen op. Waarom houdt Airbnb het been stijf? Gits: Het platform schermt met de privacyregelgeving, ook al bepaalt het logiesdecreet dat wij aan de hand van een steekproef adressen mogen opvragen. Daarom hebben we begin september een procedure tegen Airbnb gestart, en hebben we het platform een administratieve boete van 25.000 euro opgelegd. Het is tegen die beslissing in beroep gegaan. De rechter moet nu oordelen. Sinds we de adressen hebben opgevraagd, is communiceren met Airbnb niet meer vanzelfsprekend. Maar ik heb niet de indruk dat het platform gekant is tegen het logiesdecreet: toen dat is ingevoerd, hebben we zelfs in onderling overleg een bericht voor hun verhuurders opgesteld. Dat bericht is netjes verspreid in het Nederlands, Engels en Frans. Op zijn website legt Airbnb ook uit waaraan een logiesuitbater in Vlaanderen moet voldoen, met de contactgegevens van Toerisme Vlaanderen. Zou het kunnen dat Airbnb adressen weigert te geven uit angst voor de fiscale gevolgen voor zijn verhuurders? Gits: Onze voornaamste bezorgdheid is: zijn de panden veilig die in Vlaanderen aan toeristen verhuurd worden? De fiscale regels controleren we niet. Online bieden we wel een brochure aan om kleinschalige uitbaters te helpen bij hun belastingaangifte. Zijn de 56 gestrafte verhuurders intussen van de Airbnb-site verdwenen? Gits: 31 verhuurders hebben na de stopzetting hun pand laten keuren en zijn opnieuw in orde, 22 hebben voorlopig of definitief hun deuren gesloten, 3 zijn ondanks het stopzettingsbevel blijven uitbaten. We hebben hun respectievelijke burgemeesters gevraagd om maatregelen te nemen.