HR Rail zegt vandaag geen statistieken bij te houden met de beslissingen van de parketten. "Maar wanneer het parket overgaat tot vervolging, dan stelt HR Rail zich burgerlijke partij. Slechts in uitzonderlijke gevallen gebeurt dit niet." "Als juridische werkgever van het voltallige personeel van de Spoorwegen komt HR Rail op voor de rechten van de medewerkers. Ze staat de personeelsleden bij wanneer zij het slachtoffer worden van agressie", stelt HR Rail in een reactie op de conclusie van Pas. "De burgerlijkepartijstelling voor de rechtbank gebeurt vaak zowel namens HR Rail als het slachtoffer en in sommige gevallen enkel namens het slachtoffer of enkel namens HR Rail. Ook NMBS stelt zich in sommige gevallen burgerlijke partij." "HR Rail kan zich juridisch gezien enkel burgerlijke partij stellen voor de rechtbank als zij zelf ook schade heeft geleden", verklaart HR Rail. "Dit is het geval wanneer de agressie tegen een spoorwegmedewerker arbeidsongeschiktheid of medische kosten heeft veroorzaakt. Er is dus een groot aantal gevallen van agressie tegen personeelsleden waarbij HR Rail zelf geen schade lijdt, maar het personeelslid wel en soms ook NMBS. In deze gevallen kan het personeelslid een beroep doen op rechtsbijstand van de Belgische Spoorwegen." Wat het aantal burgerlijkepartijstellingen voor de rechtbank betreft, is het zo dat hiervoor eerst het resultaat van het strafonderzoek wordt afgewacht. Het aantal dossiers voor 2015 en 2016 waarbij HR Rail zich burgerlijke partij heeft gesteld, zal dus nog oplopen. "Als een medewerker ernstige schade heeft opgelopen en het parket seponeert de zaak, dan gebeurt het dat HR Rail de zaak heropent", besluit HR Rail. "In een aantal andere gevallen wordt er een minnelijke regeling getroffen met de tegenpartij of ontvangt het personeelslid een vergoeding van een verzekeringsmaatschappij." (Belga)

HR Rail zegt vandaag geen statistieken bij te houden met de beslissingen van de parketten. "Maar wanneer het parket overgaat tot vervolging, dan stelt HR Rail zich burgerlijke partij. Slechts in uitzonderlijke gevallen gebeurt dit niet." "Als juridische werkgever van het voltallige personeel van de Spoorwegen komt HR Rail op voor de rechten van de medewerkers. Ze staat de personeelsleden bij wanneer zij het slachtoffer worden van agressie", stelt HR Rail in een reactie op de conclusie van Pas. "De burgerlijkepartijstelling voor de rechtbank gebeurt vaak zowel namens HR Rail als het slachtoffer en in sommige gevallen enkel namens het slachtoffer of enkel namens HR Rail. Ook NMBS stelt zich in sommige gevallen burgerlijke partij." "HR Rail kan zich juridisch gezien enkel burgerlijke partij stellen voor de rechtbank als zij zelf ook schade heeft geleden", verklaart HR Rail. "Dit is het geval wanneer de agressie tegen een spoorwegmedewerker arbeidsongeschiktheid of medische kosten heeft veroorzaakt. Er is dus een groot aantal gevallen van agressie tegen personeelsleden waarbij HR Rail zelf geen schade lijdt, maar het personeelslid wel en soms ook NMBS. In deze gevallen kan het personeelslid een beroep doen op rechtsbijstand van de Belgische Spoorwegen." Wat het aantal burgerlijkepartijstellingen voor de rechtbank betreft, is het zo dat hiervoor eerst het resultaat van het strafonderzoek wordt afgewacht. Het aantal dossiers voor 2015 en 2016 waarbij HR Rail zich burgerlijke partij heeft gesteld, zal dus nog oplopen. "Als een medewerker ernstige schade heeft opgelopen en het parket seponeert de zaak, dan gebeurt het dat HR Rail de zaak heropent", besluit HR Rail. "In een aantal andere gevallen wordt er een minnelijke regeling getroffen met de tegenpartij of ontvangt het personeelslid een vergoeding van een verzekeringsmaatschappij." (Belga)