Het wetsvoorstel voorziet nu in een nieuw artikel 410ter van het Strafwetboek dat de minimustraf voor feiten van agressie tegen scheidsrechters van sportwedstrijden met de helft verhoogd wordt in geval van gevangenisstraf en met één jaar wordt verhoogd in geval van opsluiting. Voor brandweerlieden geldt een verdubbeling van de minimumstraf en een verhoging met twee jaar bij opsluiting. De strafverzwaring geldt voor alle scheidsrechters (ook lijnrechters) die vermeld staan op het wedstrijdblad van erkende sportfederaties. Het wetsvoorstel moet nu nog naar de plenaire vergadering. De PS had verschillende wetsvoorstellen ingediend om de veiligheid en de sfeer bij sportwedstrijden te verbeteren. Woensdag werd nog beslist om een hoorzitting te organiseren over een ander voorstel dat de voetbalwet wil verruimen tot de clubs van derde klasse en de afrasteringen en transparante schermen rond de velden en tussen de supporters van de beide clubs te verwijderen. (KME)

Het wetsvoorstel voorziet nu in een nieuw artikel 410ter van het Strafwetboek dat de minimustraf voor feiten van agressie tegen scheidsrechters van sportwedstrijden met de helft verhoogd wordt in geval van gevangenisstraf en met één jaar wordt verhoogd in geval van opsluiting. Voor brandweerlieden geldt een verdubbeling van de minimumstraf en een verhoging met twee jaar bij opsluiting. De strafverzwaring geldt voor alle scheidsrechters (ook lijnrechters) die vermeld staan op het wedstrijdblad van erkende sportfederaties. Het wetsvoorstel moet nu nog naar de plenaire vergadering. De PS had verschillende wetsvoorstellen ingediend om de veiligheid en de sfeer bij sportwedstrijden te verbeteren. Woensdag werd nog beslist om een hoorzitting te organiseren over een ander voorstel dat de voetbalwet wil verruimen tot de clubs van derde klasse en de afrasteringen en transparante schermen rond de velden en tussen de supporters van de beide clubs te verwijderen. (KME)