Volgens de kranten van het Mediahuis is het Brusselse parket-generaal ervan overtuigd dat Karin Gérard de overval waarvan ze vorig jaar het slachtoffer zou zijn geworden, verzonnen heeft maar het parket-generaal bevestigt enkel dat het dossier is overgemaakt aan de minister van Justitie. "Alle andere overwegingen over de vermoedens of overtuigingen van het parket-generaal zijn niet door het parket-generaal de wereld ingestuurd", zegt voorzitter Luc Maes. "Het vermoeden van onschuld is een principe dat overeind blijft tot iemand veroordeeld is omdat zijn of haar schuld boven alle redelijke twijfel bewezen is. In de huidige stand van zaken behoud ik alle vertrouwen in mevrouw Gérard." Dat het dossier overgemaakt is aan de minister van Justitie is niet meer dan logisch, aldus de voorzitter. "Als mevrouw Gérard verhoord moet worden over elementen uit het vooronderzoek waarvan ze nog geen kennis heeft gekregen, kan dat alleen nadat het hof van cassatie, op vordering van het parket-generaal bij dat hof, bij een ander hof van beroep een gerechtelijk onderzoek heeft laten openen. Dat het dossier aan de minister is overgemaakt, wil dus niet zeggen dat er uit het vooronderzoek geen elementen zijn naar voor gekomen die de verklaringen van mevrouw Gérard kunnen onderbouwen." (Belga)

Volgens de kranten van het Mediahuis is het Brusselse parket-generaal ervan overtuigd dat Karin Gérard de overval waarvan ze vorig jaar het slachtoffer zou zijn geworden, verzonnen heeft maar het parket-generaal bevestigt enkel dat het dossier is overgemaakt aan de minister van Justitie. "Alle andere overwegingen over de vermoedens of overtuigingen van het parket-generaal zijn niet door het parket-generaal de wereld ingestuurd", zegt voorzitter Luc Maes. "Het vermoeden van onschuld is een principe dat overeind blijft tot iemand veroordeeld is omdat zijn of haar schuld boven alle redelijke twijfel bewezen is. In de huidige stand van zaken behoud ik alle vertrouwen in mevrouw Gérard." Dat het dossier overgemaakt is aan de minister van Justitie is niet meer dan logisch, aldus de voorzitter. "Als mevrouw Gérard verhoord moet worden over elementen uit het vooronderzoek waarvan ze nog geen kennis heeft gekregen, kan dat alleen nadat het hof van cassatie, op vordering van het parket-generaal bij dat hof, bij een ander hof van beroep een gerechtelijk onderzoek heeft laten openen. Dat het dossier aan de minister is overgemaakt, wil dus niet zeggen dat er uit het vooronderzoek geen elementen zijn naar voor gekomen die de verklaringen van mevrouw Gérard kunnen onderbouwen." (Belga)