"De industrie is volop aan het transformeren onder invloed van een versnellende digitalisering. Dat heeft een grote impact, ook op de gevraagde kennis en vaardigheden", zegt Agoria in een persbericht. "Het onderwijs slaagt er vandaag niet meer in de ambities volledig waar te maken. Zowel de kennisinhoud als andere vaardigheden zoals teamwerk, creativiteit en zelflerend vermogen kunnen beter." "De bedoeling van het transitiefonds zou zijn om scholen te helpen de transitie te maken van de school van vandaag naar de school van de toekomst", aldus Demuynck. "Hoe die transitie eruit ziet, moet nog gedefinieerd worden. Digitalisering zal zeker een grote rol spelen, net als het centraal stellen van leerlingen en het aanleren van soft skills. Dat betekent echter niet dat kennisoverdracht vergeten mag worden." Het transitiefonds dat Agoria op tafel legt, zou gefinancierd worden door de overheid, maar ook de bedrijfswereld is bereid om een bijdrage te leveren, aldus Demuynck. "Heel wat bedrijven willen bijdragen aan zo'n fonds in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvan onderwijs één van de pijlers is. Dat kan financieel, maar ook met materiaal of manuren. Als dat fiscaal aantrekkelijk gemaakt zou kunnen worden, zou dat bovendien ideaal zijn." Demuynck krijgt naar eigen zeggen uit de bedrijfswereld, het onderwijs, maar ook van het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) positieve reacties op het voorstel. "We willen in overleg met de overheid en de onderwijswereld nagaan hoe realistisch het is om dit fonds op korte tijd te realiseren", zegt hij. (Belga)

"De industrie is volop aan het transformeren onder invloed van een versnellende digitalisering. Dat heeft een grote impact, ook op de gevraagde kennis en vaardigheden", zegt Agoria in een persbericht. "Het onderwijs slaagt er vandaag niet meer in de ambities volledig waar te maken. Zowel de kennisinhoud als andere vaardigheden zoals teamwerk, creativiteit en zelflerend vermogen kunnen beter." "De bedoeling van het transitiefonds zou zijn om scholen te helpen de transitie te maken van de school van vandaag naar de school van de toekomst", aldus Demuynck. "Hoe die transitie eruit ziet, moet nog gedefinieerd worden. Digitalisering zal zeker een grote rol spelen, net als het centraal stellen van leerlingen en het aanleren van soft skills. Dat betekent echter niet dat kennisoverdracht vergeten mag worden." Het transitiefonds dat Agoria op tafel legt, zou gefinancierd worden door de overheid, maar ook de bedrijfswereld is bereid om een bijdrage te leveren, aldus Demuynck. "Heel wat bedrijven willen bijdragen aan zo'n fonds in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvan onderwijs één van de pijlers is. Dat kan financieel, maar ook met materiaal of manuren. Als dat fiscaal aantrekkelijk gemaakt zou kunnen worden, zou dat bovendien ideaal zijn." Demuynck krijgt naar eigen zeggen uit de bedrijfswereld, het onderwijs, maar ook van het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) positieve reacties op het voorstel. "We willen in overleg met de overheid en de onderwijswereld nagaan hoe realistisch het is om dit fonds op korte tijd te realiseren", zegt hij. (Belga)