Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) verklaarde het eerder dit jaar al in het Vlaams parlement: het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat deel uitmaakt van zijn administratie, was er pas begin juni van op de hoogte dat er zich mogelijk een probleem stelde met vervuiling met de nagenoeg onafbreekbare chemicaliën PFAS en in het bijzonder PFOS rond de site van het Amerikaanse chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. Dat wekte verbazing, want de politiek werd al in 2017 op de hoogte gebracht door Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Die had een rapport opgevraagd bij toxicoloog Jan Tytgat, waarin stond dat er "geen acuut humaan risico" was, maar wel dat er maar beter geen eigen groenten en eieren gegeten kunnen worden in de omgeving van de site. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kreeg dat rapport echter niet te zien. "Wij hebben de studie van professor Tytgat niet ontvangen en zijn niet in kennis gesteld geweest daarvan", zei directeur-generaal Dirk Dewolf in de PFOS-onderzoekscommissie van het Vlaams parlement. In februari 2020 - lang voor de heisa rond 3M losbrak - werd dan wel een PFAS-actieplan opgemaakt door Vlaanderen, maar ook toen was nog geen sprake van specifieke problemen rond 3M, legde Dewolf uit. "Wij wisten wel dat er verhoogde metingen waren in de havengebieden in Vlaanderen, maar er was bij ons meten geen 'reliëf' in de data dat wees op een mogelijke hotspot in Zwijndrecht." Bovendien is het niet aan het Agentschap om allerhande metingen te doen, klonk het. "Wij gaan ervan uit dat we verwittigd worden als er problemen zijn." Mocht het Agentschap Zorg en Gezondheid eerder op de hoogte gebracht zijn van de problemen in Zwijndrecht, dan had het mogelijk al veel vroeger veiligheidsmaatregelen op kunnen leggen, gaf Dewolf toe. "Indien dit eerder was voorgelegd, is het niet uitgesloten dat we vroeger 'no regret-aanbevelingen' hadden gedaan (adviezen op basis van het voorzorgsprincipe, red.). Bart Bautmans, teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg bij het agentschap, beaamde dat. "Hadden we in 2017 geweten wat toen bekend was , hadden we dan vroeger ingegrepen? Ik weet het niet. Maar we hadden toen misschien wel bijkomende vragen gesteld, die eerder tot escalatie hadden geleid", zei hij. "Het is natuurlijk achterhaald, maar ik denk dat het advies Tytgat toch belangrijk was." (Belga)

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) verklaarde het eerder dit jaar al in het Vlaams parlement: het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat deel uitmaakt van zijn administratie, was er pas begin juni van op de hoogte dat er zich mogelijk een probleem stelde met vervuiling met de nagenoeg onafbreekbare chemicaliën PFAS en in het bijzonder PFOS rond de site van het Amerikaanse chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. Dat wekte verbazing, want de politiek werd al in 2017 op de hoogte gebracht door Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Die had een rapport opgevraagd bij toxicoloog Jan Tytgat, waarin stond dat er "geen acuut humaan risico" was, maar wel dat er maar beter geen eigen groenten en eieren gegeten kunnen worden in de omgeving van de site. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kreeg dat rapport echter niet te zien. "Wij hebben de studie van professor Tytgat niet ontvangen en zijn niet in kennis gesteld geweest daarvan", zei directeur-generaal Dirk Dewolf in de PFOS-onderzoekscommissie van het Vlaams parlement. In februari 2020 - lang voor de heisa rond 3M losbrak - werd dan wel een PFAS-actieplan opgemaakt door Vlaanderen, maar ook toen was nog geen sprake van specifieke problemen rond 3M, legde Dewolf uit. "Wij wisten wel dat er verhoogde metingen waren in de havengebieden in Vlaanderen, maar er was bij ons meten geen 'reliëf' in de data dat wees op een mogelijke hotspot in Zwijndrecht." Bovendien is het niet aan het Agentschap om allerhande metingen te doen, klonk het. "Wij gaan ervan uit dat we verwittigd worden als er problemen zijn." Mocht het Agentschap Zorg en Gezondheid eerder op de hoogte gebracht zijn van de problemen in Zwijndrecht, dan had het mogelijk al veel vroeger veiligheidsmaatregelen op kunnen leggen, gaf Dewolf toe. "Indien dit eerder was voorgelegd, is het niet uitgesloten dat we vroeger 'no regret-aanbevelingen' hadden gedaan (adviezen op basis van het voorzorgsprincipe, red.). Bart Bautmans, teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg bij het agentschap, beaamde dat. "Hadden we in 2017 geweten wat toen bekend was , hadden we dan vroeger ingegrepen? Ik weet het niet. Maar we hadden toen misschien wel bijkomende vragen gesteld, die eerder tot escalatie hadden geleid", zei hij. "Het is natuurlijk achterhaald, maar ik denk dat het advies Tytgat toch belangrijk was." (Belga)