Bij de algemene richtlijnen staat bovenaan dat het belangrijk is dat iedereen de handen regelmatig en grondig (40 à 60 seconden) met water en zeep wast. Hoesten doe je in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. "Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen." Het is zowel zinloos als onmogelijk om iedereen met griepachtige symptomen te laten testen op het coronavirus, stelt de nieuwsbrief. Voor de huisartsen en de ziekenhuizen is er een procedure opgesteld waarin staat bij welke personen ("gevallen") een test op corona overwogen moet worden. Belangrijk daarbij is de reisgeschiedenis van die persoon. Is die persoon in een land of regio geweest met veel coronapatiënten (hoogrisicogebied), dan zal er al bij lichtere ziektesymptomen getest worden dan bij mensen die uit gebieden komen met een lager risico. Welke gebieden in welke risicozone zitten, wordt continu aangepast. Die "gevalsdefinitie" (wanneer wie testen) en hoe dat dan moet gebeuren, is te vinden op de website van Sciensano. Oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren of met minder weerstand zijn een risicogroep voor het nieuwe coronavirus. Momenteel doen de meeste besmettingen zich voor in het buitenland. Bewoners van woonzorgcentra of andere zorgvoorzieningen lopen op dit moment bijgevolg een bijzonder klein risico op besmetting. Op dit moment volstaat het om met extra aandacht de adviezen toe te passen die ook andere virale infecties (bv. griep) helpen voorkomen. Met het einde van de krokusvakantie in zicht, stellen vele scholen zich de vraag hoe ze moeten omgaan met kinderen die op reis zijn geweest, bijvoorbeeld naar Italië of andere landen met coronapatiënten. Zorg en Gezondheid bezorgt de CLB's adviezen voor scholen. Ook vanuit het beleidsdomein Onderwijs volgt nog communicatie naar de scholen. Samengevat komt het advies erop neer dat kinderen zonder ziektesymptomen gewoon kunnen terugkeren naar school (of de crèche) en hun gewone activiteiten kunnen doen zolang ze geen symptomen hebben. Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school of de crèche. Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere opvolging en behandeling. De "hoogrisicogebieden" zijn te vinden op de website van Sciensano. Omdat er een tekort is aan mondmaskers roept het Agentschap Zorg en Gezondheid op om rationeel om te gaan met het gebruik van de maskers. (Belga)

Bij de algemene richtlijnen staat bovenaan dat het belangrijk is dat iedereen de handen regelmatig en grondig (40 à 60 seconden) met water en zeep wast. Hoesten doe je in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. "Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen." Het is zowel zinloos als onmogelijk om iedereen met griepachtige symptomen te laten testen op het coronavirus, stelt de nieuwsbrief. Voor de huisartsen en de ziekenhuizen is er een procedure opgesteld waarin staat bij welke personen ("gevallen") een test op corona overwogen moet worden. Belangrijk daarbij is de reisgeschiedenis van die persoon. Is die persoon in een land of regio geweest met veel coronapatiënten (hoogrisicogebied), dan zal er al bij lichtere ziektesymptomen getest worden dan bij mensen die uit gebieden komen met een lager risico. Welke gebieden in welke risicozone zitten, wordt continu aangepast. Die "gevalsdefinitie" (wanneer wie testen) en hoe dat dan moet gebeuren, is te vinden op de website van Sciensano. Oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren of met minder weerstand zijn een risicogroep voor het nieuwe coronavirus. Momenteel doen de meeste besmettingen zich voor in het buitenland. Bewoners van woonzorgcentra of andere zorgvoorzieningen lopen op dit moment bijgevolg een bijzonder klein risico op besmetting. Op dit moment volstaat het om met extra aandacht de adviezen toe te passen die ook andere virale infecties (bv. griep) helpen voorkomen. Met het einde van de krokusvakantie in zicht, stellen vele scholen zich de vraag hoe ze moeten omgaan met kinderen die op reis zijn geweest, bijvoorbeeld naar Italië of andere landen met coronapatiënten. Zorg en Gezondheid bezorgt de CLB's adviezen voor scholen. Ook vanuit het beleidsdomein Onderwijs volgt nog communicatie naar de scholen. Samengevat komt het advies erop neer dat kinderen zonder ziektesymptomen gewoon kunnen terugkeren naar school (of de crèche) en hun gewone activiteiten kunnen doen zolang ze geen symptomen hebben. Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school of de crèche. Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere opvolging en behandeling. De "hoogrisicogebieden" zijn te vinden op de website van Sciensano. Omdat er een tekort is aan mondmaskers roept het Agentschap Zorg en Gezondheid op om rationeel om te gaan met het gebruik van de maskers. (Belga)