Enkel steden of gemeenten zullen een vergunning kunnen bekomen voor het opsmukken van nutskasten. Het aanbrengen van de verfraaiing gebeurt onder hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De installatie moet ook steeds inspecteerbaar blijven en het Vlaams Gewest behoudt te allen tijde het recht om de verfraaiing geheel of gedeeltelijk te verwijderen als dit noodzakelijk zou zijn voor inspecties of onderhoudswerken. Er mogen geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen worden aangebracht of boodschappen die strijdig zijn met de openbare orde. Eveneens niet toegelaten zijn reclame en publiciteit, misleidende of verwarrende afbeeldingen die bijvoorbeeld lijken op verkeersrelevante informatie. Er moet bovendien rekening worden gehouden met de regelgeving op auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. (Belga)

Enkel steden of gemeenten zullen een vergunning kunnen bekomen voor het opsmukken van nutskasten. Het aanbrengen van de verfraaiing gebeurt onder hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De installatie moet ook steeds inspecteerbaar blijven en het Vlaams Gewest behoudt te allen tijde het recht om de verfraaiing geheel of gedeeltelijk te verwijderen als dit noodzakelijk zou zijn voor inspecties of onderhoudswerken. Er mogen geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen worden aangebracht of boodschappen die strijdig zijn met de openbare orde. Eveneens niet toegelaten zijn reclame en publiciteit, misleidende of verwarrende afbeeldingen die bijvoorbeeld lijken op verkeersrelevante informatie. Er moet bovendien rekening worden gehouden met de regelgeving op auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. (Belga)