Het nieuwe extern verzelfstandigd agentschap zal optreden als overkoepelend orgaan boven de maximaal vier private fondsen en het overheidsfonds die de bijslagen effectief uitkeren. De private uitbetalingsactoren moeten nog worden vergund door Kind en Gezin. "De uitbetaling van de nieuwe kinderbijslag zal zo automatisch mogelijk gebeuren", zegt Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen. De uitbetalingsinstellingen zullen hun aan bod ook zichtbaar maken via de Huizen van Het Kind. (Belga)

Het nieuwe extern verzelfstandigd agentschap zal optreden als overkoepelend orgaan boven de maximaal vier private fondsen en het overheidsfonds die de bijslagen effectief uitkeren. De private uitbetalingsactoren moeten nog worden vergund door Kind en Gezin. "De uitbetaling van de nieuwe kinderbijslag zal zo automatisch mogelijk gebeuren", zegt Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen. De uitbetalingsinstellingen zullen hun aan bod ook zichtbaar maken via de Huizen van Het Kind. (Belga)