'Daarmee zouden we een hele grote beweging maken in de richting van toegankelijkheid van de jeugdhulp voor iedereen', zei hij zaterdag in De Ochtend op Radio 1.

Jongerenwelzijn werkt nu met een budget van ongeveer 600 miljoen euro. Dat met 300 miljoen euro optrekken, betekent dus een verhoging met de helft. 'Over de realiteit van die vraag moeten we het eens heel grondig hebben', zei Van Mulders. 'Maar het is natuurlijk wel een vraag die gestoeld is op vragen die onbeantwoord blijven, niet alleen in de traditionele jeugdhulp, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg voor jonge mensen. Het is wel degelijk een vraag die de integraliteit van de jeugdhulp dekt en (...) waarmee we een hele grote beweging zouden maken in de richting van toegankelijkheid van de jeugdhulp voor iedereen.'

Met het extra budget zouden wel niet alle noden gelenigd zijn. Van Mulders: 'Je hoort mij niet zeggen dat alles daarmee opgelost zou zijn, daar geloof ik ook niet in. Ik denk dat de maatschappij zo complex is dat we ook niet alles kunnen capteren.' Gevraagd naar de verhalen die hem tijdens zijn 15-jarige carrière bij Jongerenwelzijn het meest zijn bijgebleven, noemde Van Mulders onder meer de dood van Jordy (19), de jongen die in 2016 van ontbering stierf in een tentje in de Gentse Blaarmeersen.

'Dit verhaal heeft zeker wat teweeggebracht in het departement. We hebben vanuit die realiteit gezocht naar hoe we veel beter dan vandaag nabijheid en context kunnen creëren voor jonge mensen die de overstap moeten maken naar de zelfstandigheid en de volwassenheid, hoe we hen veel beter kunnen omzwachtelen.'

Lees ook: 'Gaan we echt braaf wachten tot er een minister van Welzijn komt die wél iets doet?'

Lees ook: Lorin Parys, de rechterhand van Bart De Wever: 'De volgende minister van Welzijn moet verder van de zuilen staan'

'Daarmee zouden we een hele grote beweging maken in de richting van toegankelijkheid van de jeugdhulp voor iedereen', zei hij zaterdag in De Ochtend op Radio 1.Jongerenwelzijn werkt nu met een budget van ongeveer 600 miljoen euro. Dat met 300 miljoen euro optrekken, betekent dus een verhoging met de helft. 'Over de realiteit van die vraag moeten we het eens heel grondig hebben', zei Van Mulders. 'Maar het is natuurlijk wel een vraag die gestoeld is op vragen die onbeantwoord blijven, niet alleen in de traditionele jeugdhulp, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg voor jonge mensen. Het is wel degelijk een vraag die de integraliteit van de jeugdhulp dekt en (...) waarmee we een hele grote beweging zouden maken in de richting van toegankelijkheid van de jeugdhulp voor iedereen.' Met het extra budget zouden wel niet alle noden gelenigd zijn. Van Mulders: 'Je hoort mij niet zeggen dat alles daarmee opgelost zou zijn, daar geloof ik ook niet in. Ik denk dat de maatschappij zo complex is dat we ook niet alles kunnen capteren.' Gevraagd naar de verhalen die hem tijdens zijn 15-jarige carrière bij Jongerenwelzijn het meest zijn bijgebleven, noemde Van Mulders onder meer de dood van Jordy (19), de jongen die in 2016 van ontbering stierf in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. 'Dit verhaal heeft zeker wat teweeggebracht in het departement. We hebben vanuit die realiteit gezocht naar hoe we veel beter dan vandaag nabijheid en context kunnen creëren voor jonge mensen die de overstap moeten maken naar de zelfstandigheid en de volwassenheid, hoe we hen veel beter kunnen omzwachtelen.'