De sociaal tolken die via het agentschap worden ingezet, ondersteunen de communicatie van sociale voorzieningen (scholen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, CAW's, enz.) en lokale besturen met hun klanten. Zij worden ingezet als taaldrempels een toegankelijke of volwaardige toegang tot dienst- of hulpverlening verhinderen. De sociaal tolk zet een mondelinge boodschap volledig om van de ene taal naar de andere. Er wordt enkel getolkt in gesprekken die kaderen binnen een dienst- of hulpverlening en wanneer Nederlands écht niet mogelijk is. "Zorgen dat anderstaligen Nederlands leren, blijft de belangrijkste taak van het Agentschap Integratie en Inburgering. Toch zullen er altijd situaties denkbaar blijven waar het nodig is om een tolk in te schakelen", zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld). "Van bij de start van de COVID-19-pandemie heeft de sociaal tolken- en vertaaldienst zijn meerwaarde bewezen. Zo staan de sociaal vertalers in voor het vertalen van de COVID-maatregelen. Het tolken ter plaatse werd omwille van de COVID-maatregelen erg beperkt. Het agentschap is snel beginnen experimenteren met videotolken, die nu een vast onderdeel worden van de dienstverlening." Videotolken heeft het voordeel dat de tolk vanop afstand kan tolken, maar gezichtsuitdrukkingen en non-verbale communicatie blijven zichtbaar. Een videotolkgesprek is geschikt voor langere en inhoudelijk complexe gesprekken. Omdat de tolk zich niet hoeft te verplaatsen, kan het agentschap - zeker voor sommige regio's - een uitgebreider aanbod tolktalen aanbieden en moeten er geen verplaatsingskosten betaald worden. Momenteel zijn voor het agentschap 200 zelfstandige tolken actief als tolk ter plaatse en/of telefoontolk in 34 talen. De helft is al geactiveerd als videotolk, maar dit aantal neemt dagelijks toe, aldus woordvoerder Ellen Coopman. Voor sommige knelpunttalen, zoals Somali, Tigrinya (taal uit Ethiopië, nvdr.), zal videotolken een meerwaarde creëren. Hierdoor komen immers ook tolken in aanmerking die in het buitenland wonen, voornamelijk Nederland, waarbij verplaatsing een te grote tijdsinvestering en kost is. (Belga)

De sociaal tolken die via het agentschap worden ingezet, ondersteunen de communicatie van sociale voorzieningen (scholen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, CAW's, enz.) en lokale besturen met hun klanten. Zij worden ingezet als taaldrempels een toegankelijke of volwaardige toegang tot dienst- of hulpverlening verhinderen. De sociaal tolk zet een mondelinge boodschap volledig om van de ene taal naar de andere. Er wordt enkel getolkt in gesprekken die kaderen binnen een dienst- of hulpverlening en wanneer Nederlands écht niet mogelijk is. "Zorgen dat anderstaligen Nederlands leren, blijft de belangrijkste taak van het Agentschap Integratie en Inburgering. Toch zullen er altijd situaties denkbaar blijven waar het nodig is om een tolk in te schakelen", zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld). "Van bij de start van de COVID-19-pandemie heeft de sociaal tolken- en vertaaldienst zijn meerwaarde bewezen. Zo staan de sociaal vertalers in voor het vertalen van de COVID-maatregelen. Het tolken ter plaatse werd omwille van de COVID-maatregelen erg beperkt. Het agentschap is snel beginnen experimenteren met videotolken, die nu een vast onderdeel worden van de dienstverlening." Videotolken heeft het voordeel dat de tolk vanop afstand kan tolken, maar gezichtsuitdrukkingen en non-verbale communicatie blijven zichtbaar. Een videotolkgesprek is geschikt voor langere en inhoudelijk complexe gesprekken. Omdat de tolk zich niet hoeft te verplaatsen, kan het agentschap - zeker voor sommige regio's - een uitgebreider aanbod tolktalen aanbieden en moeten er geen verplaatsingskosten betaald worden. Momenteel zijn voor het agentschap 200 zelfstandige tolken actief als tolk ter plaatse en/of telefoontolk in 34 talen. De helft is al geactiveerd als videotolk, maar dit aantal neemt dagelijks toe, aldus woordvoerder Ellen Coopman. Voor sommige knelpunttalen, zoals Somali, Tigrinya (taal uit Ethiopië, nvdr.), zal videotolken een meerwaarde creëren. Hierdoor komen immers ook tolken in aanmerking die in het buitenland wonen, voornamelijk Nederland, waarbij verplaatsing een te grote tijdsinvestering en kost is. (Belga)