Na een dubbele huiszoeking gisteren is het huis in de rue Ry de la Glacière, dat toebehoort aan de broer van K.B., verzegeld door de politie. Uit de gegevens van het bevolkingsbureau van Farciennes blijkt dat K.B. tot twee maal toe een regularisatieaanvraag indiende bij de dienst Vreemdelingenzaken. Een eerste aanvraag, in 2013, werd onontvankelijk verklaard omwille van onvolledigheden in het dossier. Een tweede aanvraag, een jaar later, was wel ontvankelijk, maar werd niet gegrond verklaard. Burgemeester Hugues Bayet werd kort daarna op de hoogte gebracht dat K.B. een bevel om het grondgebied te verlaten zou krijgen. Bayet ondertekende dit document en legde het op 2 oktober ook voor aan K.B. zelf. Sindsdien was K.B. volgens het kabinet van de burgemeester verdwenen van de radar. (Belga)

Na een dubbele huiszoeking gisteren is het huis in de rue Ry de la Glacière, dat toebehoort aan de broer van K.B., verzegeld door de politie. Uit de gegevens van het bevolkingsbureau van Farciennes blijkt dat K.B. tot twee maal toe een regularisatieaanvraag indiende bij de dienst Vreemdelingenzaken. Een eerste aanvraag, in 2013, werd onontvankelijk verklaard omwille van onvolledigheden in het dossier. Een tweede aanvraag, een jaar later, was wel ontvankelijk, maar werd niet gegrond verklaard. Burgemeester Hugues Bayet werd kort daarna op de hoogte gebracht dat K.B. een bevel om het grondgebied te verlaten zou krijgen. Bayet ondertekende dit document en legde het op 2 oktober ook voor aan K.B. zelf. Sindsdien was K.B. volgens het kabinet van de burgemeester verdwenen van de radar. (Belga)