De feiten vonden plaats op 15 oktober 2015, toen de politie een zestigtal betogers oppakte bij een manifestatie tegen het internationale handelsverdrag TTIP. Bij die opgepakte betogers bevonden zich ook twee journalisten van ZIN TV. Zij werden enkele uren later, samen met de andere arrestanten, vrijgelaten aan de Hallepoort en begonnen meteen de vrijlating van de andere arrestanten te filmen. Een politie-inspecteur sprak hen daarop aan en nam na een discussie hun camera af, waarna hij die doorgaf aan zijn hoofdinspecteur. Volgens de rechtbank was het duidelijk dat de twee journalisten er niet mee hadden ingestemd dat hun camera werd meegenomen, en wisten zowel de inspecteur als de hoofinspecteur dat, aangezien de journalisten duidelijk hun ongenoegen hadden geuit en andere politieagenten op dat moment een fysieke barrière hadden gevormd tussen de journalisten en de hoofdinspecteur. Zowel de inspecteur als de hoofdinspecteur werd dan ook schuldig verklaard aan gebruiksdiefstal. De hoofdinspecteur werd ook vervolgd omdat hij beelden zou gewist hebben, maar daarvoor werd de man vrijgesproken. De rechtbank was ten slotte ook van oordeel dat de redelijke termijn was overschreden en hield rekening met het blanco strafblad van beide politiemensen, en kende hen de gunst van de opschorting toe. (Belga)

De feiten vonden plaats op 15 oktober 2015, toen de politie een zestigtal betogers oppakte bij een manifestatie tegen het internationale handelsverdrag TTIP. Bij die opgepakte betogers bevonden zich ook twee journalisten van ZIN TV. Zij werden enkele uren later, samen met de andere arrestanten, vrijgelaten aan de Hallepoort en begonnen meteen de vrijlating van de andere arrestanten te filmen. Een politie-inspecteur sprak hen daarop aan en nam na een discussie hun camera af, waarna hij die doorgaf aan zijn hoofdinspecteur. Volgens de rechtbank was het duidelijk dat de twee journalisten er niet mee hadden ingestemd dat hun camera werd meegenomen, en wisten zowel de inspecteur als de hoofinspecteur dat, aangezien de journalisten duidelijk hun ongenoegen hadden geuit en andere politieagenten op dat moment een fysieke barrière hadden gevormd tussen de journalisten en de hoofdinspecteur. Zowel de inspecteur als de hoofdinspecteur werd dan ook schuldig verklaard aan gebruiksdiefstal. De hoofdinspecteur werd ook vervolgd omdat hij beelden zou gewist hebben, maar daarvoor werd de man vrijgesproken. De rechtbank was ten slotte ook van oordeel dat de redelijke termijn was overschreden en hield rekening met het blanco strafblad van beide politiemensen, en kende hen de gunst van de opschorting toe. (Belga)