Op initiatief van de stad Antwerpen voert Interafval, het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse afvalintercommunales, een onderzoek naar verbeteringen en alternatieven voor de blauwe PMD-zak. Behalve Antwerpen dragen ook Gent en tien Vlaamse afvalintercommunales bij aan de studie. Alles samen leggen ze 260.000 euro op tafel. De gemeenten willen daarmee Fost Plus, de vzw van de verpakkingsindustrie, onder druk zetten, zo bericht Apache.

Fost Plus staat in voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval - onder meer de blauwe PMD-zak - en draagt daarvoor ook de kosten. Die verhaalt de vzw deels op de producenten van verpakkingen, maar daarnaast brengt ook de verkoop van het opgehaalde afval op de recyclagemarkt geld op. De licentie van Fost Plus moet eind volgend jaar worden vernieuwd. Een aantal gemeenten en intercommunales zijn echter niet tevreden met het huidige systeem.

Op initiatief van Antwerpen richtte de stad samen met Gent en tien afvalintercommunales de nieuwe denktank "Groene Ster" op, die onder coördinatie van Interafval een onderzoek zal voeren naar verbeteringen en alternatieven voor het huidige beleid rond verpakkingsafval. De klemtoon daarbij ligt onder andere op vereenvoudigingen voor de burger, het zoeken naar oplossing voor alle verpakkingsafval (dus ook wat nu nog in het restafval belandt), het stimuleren van een echte circulaire economie door producenten meer verantwoordelijk te stellen en de bestrijding van zwerfvuil.

Tegen eind 2018 wil de "Groene Ster" concrete voorstellen klaar hebben.

Op initiatief van de stad Antwerpen voert Interafval, het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse afvalintercommunales, een onderzoek naar verbeteringen en alternatieven voor de blauwe PMD-zak. Behalve Antwerpen dragen ook Gent en tien Vlaamse afvalintercommunales bij aan de studie. Alles samen leggen ze 260.000 euro op tafel. De gemeenten willen daarmee Fost Plus, de vzw van de verpakkingsindustrie, onder druk zetten, zo bericht Apache.Fost Plus staat in voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval - onder meer de blauwe PMD-zak - en draagt daarvoor ook de kosten. Die verhaalt de vzw deels op de producenten van verpakkingen, maar daarnaast brengt ook de verkoop van het opgehaalde afval op de recyclagemarkt geld op. De licentie van Fost Plus moet eind volgend jaar worden vernieuwd. Een aantal gemeenten en intercommunales zijn echter niet tevreden met het huidige systeem. Op initiatief van Antwerpen richtte de stad samen met Gent en tien afvalintercommunales de nieuwe denktank "Groene Ster" op, die onder coördinatie van Interafval een onderzoek zal voeren naar verbeteringen en alternatieven voor het huidige beleid rond verpakkingsafval. De klemtoon daarbij ligt onder andere op vereenvoudigingen voor de burger, het zoeken naar oplossing voor alle verpakkingsafval (dus ook wat nu nog in het restafval belandt), het stimuleren van een echte circulaire economie door producenten meer verantwoordelijk te stellen en de bestrijding van zwerfvuil. Tegen eind 2018 wil de "Groene Ster" concrete voorstellen klaar hebben.