De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu maakte maandag op haar website bekend dat de lading werd vrijgegeven. Ook Greenpeace werd over de beslissing verwittigd, maar is niet tevreden. "We hebben de documenten kunnen inkijken en zijn het volstrekt oneens met de overheid", luidt het. Zo zouden onder meer de correcte kap- en exploitatievergunningen ontbreken. Greenpeace besluit uit de hele kwestie dat België "niet bereid blijkt om de Europese wetgeving effectief uit te voeren". "Daarmee is de zaak zeker nog niet gesloten. Greenpeace zal klacht neerleggen bij het Antwerpse parket", waarschuwt de organisatie. Sinds 3 maart is het verboden om illegaal hout op de markt te brengen in Europa. De nieuwe Europese Houtverordening (EUTR) legt daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid bij de houthandelaars. Greenpeace roept de invoerders op om het hout uit de handel te weren, maar heeft ook kritiek op de volgens hen gebrekkige handhaving van de CITES-wetgeving. Daardoor dreigt CITES een achterpoortje naar illegaal hout te worden, klinkt het nog. (Belga)

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu maakte maandag op haar website bekend dat de lading werd vrijgegeven. Ook Greenpeace werd over de beslissing verwittigd, maar is niet tevreden. "We hebben de documenten kunnen inkijken en zijn het volstrekt oneens met de overheid", luidt het. Zo zouden onder meer de correcte kap- en exploitatievergunningen ontbreken. Greenpeace besluit uit de hele kwestie dat België "niet bereid blijkt om de Europese wetgeving effectief uit te voeren". "Daarmee is de zaak zeker nog niet gesloten. Greenpeace zal klacht neerleggen bij het Antwerpse parket", waarschuwt de organisatie. Sinds 3 maart is het verboden om illegaal hout op de markt te brengen in Europa. De nieuwe Europese Houtverordening (EUTR) legt daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid bij de houthandelaars. Greenpeace roept de invoerders op om het hout uit de handel te weren, maar heeft ook kritiek op de volgens hen gebrekkige handhaving van de CITES-wetgeving. Daardoor dreigt CITES een achterpoortje naar illegaal hout te worden, klinkt het nog. (Belga)