De organisaties lijsten vijf maatregelen op. Ten eerste vragen ze een Europese aanpak inzake handhaving en afbakening van de besmette zone. "Het is immers niet uitgesloten dat de everzwijnen migreren over de landsgrenzen heen en dat de besmetting zich ook verlegt naar Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg", klinkt het. Daarnaast vragen ze de onmiddellijke oprichting van een exportcel varkensvlees en varkensproducten, met betrokkenheid van alle relevante actoren. De cel moet een strategie bepalen om de impact op de Belgische export te beperken, en waar nodig bijkomende noodzakelijke maatregelen in functie van export te onderzoeken. Ook vragen ze de installatie van een methodiek voor het slachten en de versnijding van de varkens uit de zone onder verscherpt toezicht. Die maatregel is nodig om de logistieke handelingen zo beperkt mogelijk te houden, klinkt het. Een vierde maatregel die de organisaties voorstellen is een realistisch en haalbaar plan om de populatie everzwijnen in te dijken. "Dat wil zeggen een georganiseerd afschot van kleine beperkte populaties die ruimtelijk geïsoleerd zitten in Oost- en West-Vlaanderen", klinkt het. "Op de rest van het grondgebied moet er een strikte handhaving toegepast worden en moet vermeden worden dat de everzwijnenpopulatie zich nog verder uitbreidt." Daarnaast moeten boeren geholpen worden in het beschermen van hun bedrijven, bijvoorbeeld via degelijke afsluitingen. Tot slot is de oprichting van een crisiscommunicatiecel, die voor de sector alle relevante informatie (FAQ-databank) bundelt en coördineert, absoluut nodig, klinkt het nog. De organisaties zullen zelf bovendien een sensibiliserend actieplan uitwerken om de logistieke keten van en naar varkensbedrijven te beperken tot het strikt noodzakelijke. (Belga)

De organisaties lijsten vijf maatregelen op. Ten eerste vragen ze een Europese aanpak inzake handhaving en afbakening van de besmette zone. "Het is immers niet uitgesloten dat de everzwijnen migreren over de landsgrenzen heen en dat de besmetting zich ook verlegt naar Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg", klinkt het. Daarnaast vragen ze de onmiddellijke oprichting van een exportcel varkensvlees en varkensproducten, met betrokkenheid van alle relevante actoren. De cel moet een strategie bepalen om de impact op de Belgische export te beperken, en waar nodig bijkomende noodzakelijke maatregelen in functie van export te onderzoeken. Ook vragen ze de installatie van een methodiek voor het slachten en de versnijding van de varkens uit de zone onder verscherpt toezicht. Die maatregel is nodig om de logistieke handelingen zo beperkt mogelijk te houden, klinkt het. Een vierde maatregel die de organisaties voorstellen is een realistisch en haalbaar plan om de populatie everzwijnen in te dijken. "Dat wil zeggen een georganiseerd afschot van kleine beperkte populaties die ruimtelijk geïsoleerd zitten in Oost- en West-Vlaanderen", klinkt het. "Op de rest van het grondgebied moet er een strikte handhaving toegepast worden en moet vermeden worden dat de everzwijnenpopulatie zich nog verder uitbreidt." Daarnaast moeten boeren geholpen worden in het beschermen van hun bedrijven, bijvoorbeeld via degelijke afsluitingen. Tot slot is de oprichting van een crisiscommunicatiecel, die voor de sector alle relevante informatie (FAQ-databank) bundelt en coördineert, absoluut nodig, klinkt het nog. De organisaties zullen zelf bovendien een sensibiliserend actieplan uitwerken om de logistieke keten van en naar varkensbedrijven te beperken tot het strikt noodzakelijke. (Belga)