Van de 249 parlementsleden namen er zaterdag ongeveer 180 aan de zitting deel. Vijf van hen stapten voorafgaand aan de stemming uit protest op. Van de blijvers stemde een ruime meerderheid voor het akkoord. Volgens parlementslid Shakiba Hashima wordt aldus een buitenlandse inmenging in "nationale aangelegenheden" verijdeld. Bedoeld worden niet de VS en de Navo-landen, maar "Iran en Pakistan". Een andere afgevaardigde noemde het samenwerkingsdocument dan weer "mysterieus en ambigu". Het akkoord heeft onder andere betrekking op de opleiding van Afghaanse troepen door VS-militairen, al is dat tot dusver allesbehalve een succes gebleken, los van het dure kostenplaatje. Maar met haar blijvende militaire voet in Afghanistan wil Washington de "restanten" van al-Qaida in het land aan de Hindoekoesj blijven bestrijden. (MAE)

Van de 249 parlementsleden namen er zaterdag ongeveer 180 aan de zitting deel. Vijf van hen stapten voorafgaand aan de stemming uit protest op. Van de blijvers stemde een ruime meerderheid voor het akkoord. Volgens parlementslid Shakiba Hashima wordt aldus een buitenlandse inmenging in "nationale aangelegenheden" verijdeld. Bedoeld worden niet de VS en de Navo-landen, maar "Iran en Pakistan". Een andere afgevaardigde noemde het samenwerkingsdocument dan weer "mysterieus en ambigu". Het akkoord heeft onder andere betrekking op de opleiding van Afghaanse troepen door VS-militairen, al is dat tot dusver allesbehalve een succes gebleken, los van het dure kostenplaatje. Maar met haar blijvende militaire voet in Afghanistan wil Washington de "restanten" van al-Qaida in het land aan de Hindoekoesj blijven bestrijden. (MAE)