Meer dan 700 bestuurders en directieleden van in totaal 463 rusthuizen en andere woon- en zorgvoorzieningen, die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie Zorgnet Vlaanderen, nemen op 25 en 26 november in Antwerpen deel aan het congres 'GPS 2021'.

'In 2020 zal het aantal 80-plussers in Vlaanderen toegenomen zijn met 85.000. Om klaar te zijn voor die vergrijzing binnen de vergrijzing zetten we verschillende bakens voor de ouderenzorg in de komende tien jaar uit', zegt gedelegeerd bestuurder Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen.

'Op de eerste plaats moeten we werken aan het sociaal kapitaal van de samenleving', legt Degadt uit. 'De zorgdraagkracht van een gemeenschap neemt toe als er ruimte is voor verenigingen, mantelzorg, levendige buurten enzovoort. Een ander baken is de zelfzorg: mensen moeten zichzelf zo lang en zo goed mogelijk verzorgen. Maar als dat verwacht wordt, is het ook logisch dat ze meer inspraak krijgen over de zorg die ze vanaf een bepaald ogenblik nodig hebben. Dat heeft tegelijk consequenties voor de zorgverleners. Hun standaardaanbod zal moeten evolueren naar afgestemde zorg. Dat wordt de nieuwe leidraad.'

Degadt: 'Er zullen ook veel meer verpleegkundigen en verzorgden nodig zijn. Sommige prognoses hebben het zelfs over 60.000 extra mensen, maar dat is allicht overdreven. In elk geval zullen ze hun werk meer zelf moeten kunnen organiseren en beter verzoenen met hun gezins- en privéleven.' Of Zorgnet Vlaanderen op dat vlak met de nieuwe witte woedecampagne van de vakbonden voor meer loon en meer personeel op dezelfde golflengte zit? 'Onze bestuurders en directies proberen verstandige werkgevers te zijn. De vakbonden dringen aan op een lineaire loonsverhoging, terwijl wij vinden dat de middelen voor een nieuw sociaal akkoord op de eerste plaats moeten dienen voor een aanvullende pensioenregeling voor het personeel en voor een beter loon voor dienstverantwoordelijken. Maar als het gaat over een grotere waardering voor de sector, zijn we zeker bondgenoten.'

Om de 'GPS 2021' voor de ouderenzorg goed te benutten, is er volgens Degadt nood aan een andere opstelling van de overheid. 'In een poging om het goed te doen, legt de Vlaamse overheid nu heel veel regels op voor het personeel, de kwaliteit van de zorg enzovoort. De voorzieningen moeten ook elk jaar afwachten of er een beperkte uitbreiding van hun aanbod mogelijk is. Wij dringen aan op voorspelbaarheid. Dat kan met een masterplan over de ouderenzorg voor de komende 15 jaar. Dan weten de voorzieningen waar ze aan toe zijn en hebben ze meer tijd om hun aanbod te plannen.' (PAM)

Meer dan 700 bestuurders en directieleden van in totaal 463 rusthuizen en andere woon- en zorgvoorzieningen, die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie Zorgnet Vlaanderen, nemen op 25 en 26 november in Antwerpen deel aan het congres 'GPS 2021'. 'In 2020 zal het aantal 80-plussers in Vlaanderen toegenomen zijn met 85.000. Om klaar te zijn voor die vergrijzing binnen de vergrijzing zetten we verschillende bakens voor de ouderenzorg in de komende tien jaar uit', zegt gedelegeerd bestuurder Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen. 'Op de eerste plaats moeten we werken aan het sociaal kapitaal van de samenleving', legt Degadt uit. 'De zorgdraagkracht van een gemeenschap neemt toe als er ruimte is voor verenigingen, mantelzorg, levendige buurten enzovoort. Een ander baken is de zelfzorg: mensen moeten zichzelf zo lang en zo goed mogelijk verzorgen. Maar als dat verwacht wordt, is het ook logisch dat ze meer inspraak krijgen over de zorg die ze vanaf een bepaald ogenblik nodig hebben. Dat heeft tegelijk consequenties voor de zorgverleners. Hun standaardaanbod zal moeten evolueren naar afgestemde zorg. Dat wordt de nieuwe leidraad.' Degadt: 'Er zullen ook veel meer verpleegkundigen en verzorgden nodig zijn. Sommige prognoses hebben het zelfs over 60.000 extra mensen, maar dat is allicht overdreven. In elk geval zullen ze hun werk meer zelf moeten kunnen organiseren en beter verzoenen met hun gezins- en privéleven.' Of Zorgnet Vlaanderen op dat vlak met de nieuwe witte woedecampagne van de vakbonden voor meer loon en meer personeel op dezelfde golflengte zit? 'Onze bestuurders en directies proberen verstandige werkgevers te zijn. De vakbonden dringen aan op een lineaire loonsverhoging, terwijl wij vinden dat de middelen voor een nieuw sociaal akkoord op de eerste plaats moeten dienen voor een aanvullende pensioenregeling voor het personeel en voor een beter loon voor dienstverantwoordelijken. Maar als het gaat over een grotere waardering voor de sector, zijn we zeker bondgenoten.' Om de 'GPS 2021' voor de ouderenzorg goed te benutten, is er volgens Degadt nood aan een andere opstelling van de overheid. 'In een poging om het goed te doen, legt de Vlaamse overheid nu heel veel regels op voor het personeel, de kwaliteit van de zorg enzovoort. De voorzieningen moeten ook elk jaar afwachten of er een beperkte uitbreiding van hun aanbod mogelijk is. Wij dringen aan op voorspelbaarheid. Dat kan met een masterplan over de ouderenzorg voor de komende 15 jaar. Dan weten de voorzieningen waar ze aan toe zijn en hebben ze meer tijd om hun aanbod te plannen.' (PAM)