Een jaar geleden begonnen de eerste voorbereidende werken op de VUB-campus in Etterbeek in het kader van het Project XY. Dat voorziet in een 33.100 vierkante meter nieuwbouw met 650 studentenwoningen, klaslokalen, cultuur- en ontspanningsruimtes. In een tweede fase wordt de campus ook uitgerust met een nieuw zwembad en de wetenschapscampus, die er komt in samenwerking met de Franstalige universiteit ULB. Voor de renovatie van het zwembad was het noodzakelijk om een deel van de studentenkoten plat te gooien. Deze gebouwen, die door de Belgische architect Willy Van Der Meeren werden ontworpen en in 1973 werden neergezet, voldeden bovendien niet meer aan de meest recente milieu- en comfortvoorschriften. Woensdag werden de eerste vijf wooneenheden verwijderd, goed voor een twintigtal van de in totaal 382 studentenwoningen. Opdat de VUB het aantal beschikbare studentenwoningen niet wou verminderen, werd er een samenwerking aangegaan met projectontwikkelaar UpKot, zegt Nic Van Craen, algemeen beheerder bij de VUB. Toch zullen niet al deze gebouwen verdwijnen. De VUB wil er aan enkele een "zinvolle herbestemming" geven omdat ze kenmerkend zijn voor de revolutionaire tijdsgeest waarin ze ontworpen zijn. "Hij bouwt de kamers bewust als een labyrint, zonder enige rechtlijnigheid, zodat de studenten er gemakkelijker hun weg vinden dan de rijkswachters", schreef het architectuurboek "Bouwen aan de Vrije Universiteit Brussel" over het ontwerp van Van Der Meeren. (Belga)

Een jaar geleden begonnen de eerste voorbereidende werken op de VUB-campus in Etterbeek in het kader van het Project XY. Dat voorziet in een 33.100 vierkante meter nieuwbouw met 650 studentenwoningen, klaslokalen, cultuur- en ontspanningsruimtes. In een tweede fase wordt de campus ook uitgerust met een nieuw zwembad en de wetenschapscampus, die er komt in samenwerking met de Franstalige universiteit ULB. Voor de renovatie van het zwembad was het noodzakelijk om een deel van de studentenkoten plat te gooien. Deze gebouwen, die door de Belgische architect Willy Van Der Meeren werden ontworpen en in 1973 werden neergezet, voldeden bovendien niet meer aan de meest recente milieu- en comfortvoorschriften. Woensdag werden de eerste vijf wooneenheden verwijderd, goed voor een twintigtal van de in totaal 382 studentenwoningen. Opdat de VUB het aantal beschikbare studentenwoningen niet wou verminderen, werd er een samenwerking aangegaan met projectontwikkelaar UpKot, zegt Nic Van Craen, algemeen beheerder bij de VUB. Toch zullen niet al deze gebouwen verdwijnen. De VUB wil er aan enkele een "zinvolle herbestemming" geven omdat ze kenmerkend zijn voor de revolutionaire tijdsgeest waarin ze ontworpen zijn. "Hij bouwt de kamers bewust als een labyrint, zonder enige rechtlijnigheid, zodat de studenten er gemakkelijker hun weg vinden dan de rijkswachters", schreef het architectuurboek "Bouwen aan de Vrije Universiteit Brussel" over het ontwerp van Van Der Meeren. (Belga)