"Met dit RPA geeft de Brusselse regering uiting aan haar ambitie om het Herrmann-Debrouxviaduct als overblijfsel van de stedenbouw uit de jaren '70 af te breken en vorm te geven aan een stadstoegang die naam waardig. We begonnen onze inspanningen op dat vlak met de E40 en het Reyersviaduct. We trekken die lijn door om de bewoners rustigere wijken te bieden, nieuwe woningen te bouwen, meer groene ruimten in te richten en tot slot het pad te effenen voor de mobiliteit van morgen," licht minister-president Rudi Vervoort (PS) toe. Het RPA Herrmann Debroux slaat op een site van 43,5 ha die zich uitstrekt over de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde, met de tweede grootste invalsweg van het gewest, de E411 en zijn drie viaducten, maar ook de boulevards en lanen die langs en in het verlengde van de snelweg lopen. De ambitie van het ontwerp van RPA is om de beide kanten van de E411 opnieuw met elkaar te verbinden rondom een eigentijdse stadsboulevard. Het is de bedoeling om het stadsweefsel te herstructureren met grote ambities voor mobiliteit en openbare ruimten en de beschikbare grond daarbij optimaal te gebruiken. Op de Triomfsite, momenteel ingenomen door kantoorgebouwen, zal een gemengd gebouwencomplex ontwikkeld worden met de ambitie om de verbinding tussen de Triomflaan en de Jules Cockxstraat te accentueren door een landschappelijk herkenningspunt. De Deltasite - nu een P+R en de stelplaats van de MIVB - wordt een nieuwe gemengde wijk (woningen, activiteiten, voorzieningen) waar nu een grote openluchtparking is. De onbebouwde Deltadriehoek wordt geïntegreerd in de stedelijke dynamiek door openbare ruimten aan te leggen en de ontwikkeling van een gemengde wijk (woningen, voorzieningen en groene ruimten). De site Beaulieu (nu monofunctionele kantoorgebouwen) moet een overgangsgebied worden tussen een zeer stedelijk deel (Delta en Jules Cockxstraat) en een meer landschappelijk deel (Watermaalbeekvallei). Op Dermey (commerciële zone en openluchtparkeerplaatsen) moet een nieuwe gemengde wijk (woningen, winkels, voorzieningen) komen, gericht op actieve vervoermiddelen en het openbaar vervoer, en een openbare groene ruimte. Voorts moet in Adeps de bestaande weginfrastructuur gerenoveerd worden met veel plaats voor de actieve vervoermiddelen en eigen ruimte voor het openbaar vervoer. (Belga)

"Met dit RPA geeft de Brusselse regering uiting aan haar ambitie om het Herrmann-Debrouxviaduct als overblijfsel van de stedenbouw uit de jaren '70 af te breken en vorm te geven aan een stadstoegang die naam waardig. We begonnen onze inspanningen op dat vlak met de E40 en het Reyersviaduct. We trekken die lijn door om de bewoners rustigere wijken te bieden, nieuwe woningen te bouwen, meer groene ruimten in te richten en tot slot het pad te effenen voor de mobiliteit van morgen," licht minister-president Rudi Vervoort (PS) toe. Het RPA Herrmann Debroux slaat op een site van 43,5 ha die zich uitstrekt over de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde, met de tweede grootste invalsweg van het gewest, de E411 en zijn drie viaducten, maar ook de boulevards en lanen die langs en in het verlengde van de snelweg lopen. De ambitie van het ontwerp van RPA is om de beide kanten van de E411 opnieuw met elkaar te verbinden rondom een eigentijdse stadsboulevard. Het is de bedoeling om het stadsweefsel te herstructureren met grote ambities voor mobiliteit en openbare ruimten en de beschikbare grond daarbij optimaal te gebruiken. Op de Triomfsite, momenteel ingenomen door kantoorgebouwen, zal een gemengd gebouwencomplex ontwikkeld worden met de ambitie om de verbinding tussen de Triomflaan en de Jules Cockxstraat te accentueren door een landschappelijk herkenningspunt. De Deltasite - nu een P+R en de stelplaats van de MIVB - wordt een nieuwe gemengde wijk (woningen, activiteiten, voorzieningen) waar nu een grote openluchtparking is. De onbebouwde Deltadriehoek wordt geïntegreerd in de stedelijke dynamiek door openbare ruimten aan te leggen en de ontwikkeling van een gemengde wijk (woningen, voorzieningen en groene ruimten). De site Beaulieu (nu monofunctionele kantoorgebouwen) moet een overgangsgebied worden tussen een zeer stedelijk deel (Delta en Jules Cockxstraat) en een meer landschappelijk deel (Watermaalbeekvallei). Op Dermey (commerciële zone en openluchtparkeerplaatsen) moet een nieuwe gemengde wijk (woningen, winkels, voorzieningen) komen, gericht op actieve vervoermiddelen en het openbaar vervoer, en een openbare groene ruimte. Voorts moet in Adeps de bestaande weginfrastructuur gerenoveerd worden met veel plaats voor de actieve vervoermiddelen en eigen ruimte voor het openbaar vervoer. (Belga)