Tot nu toe moesten conclusies en stukken op papier neergelegd worden op de griffies van de rechtbanken en vaak ook op papier of via fax overgemaakt worden aan andere partijen. Dat kostte heel wat moeite, tijd en geld. Het DPA-platform brengt daar verandering in. Concreet zal elke advocaat die in België actief is via een zogenaamde advocatenkaart toegang krijgen tot het DPA. Eenmaal ingelogd kan de advocaat niet alleen conclusies en stukken, maar alle soorten documenten overmaken aan alle partijen en de rechtscolleges. "Het DPA-systeem kiest dan zelf welke weg de efficiëntste is", zegt Johan Van Driessche, bestuurder IT bij de OVB. "Is het een rechtbank die met E-deposit werkt, dan worden de documenten via dat digitaal kanaal overgemaakt. Is het een rechtbank die een andere technologie gebruikt, bijvoorbeeld omdat ze niet onder de minister van Justitie valt, dan maakt het DPA-systeem zelf de omslag naar het juiste formaat. Voor een bestemmeling die nog niet digitaal communiceert, krijgt de advocaat bericht of post dan wel fax de meest efficiënte weg is." Volgens minister van Justitie Koen Geens betekent deze digitaliseringsgolf een enorme efficiëntiewinst. "Maar de volgende golf, big data en artificiële intelligentie komt al op ons af. Ook dat wordt een grote uitdaging." (Belga)

Tot nu toe moesten conclusies en stukken op papier neergelegd worden op de griffies van de rechtbanken en vaak ook op papier of via fax overgemaakt worden aan andere partijen. Dat kostte heel wat moeite, tijd en geld. Het DPA-platform brengt daar verandering in. Concreet zal elke advocaat die in België actief is via een zogenaamde advocatenkaart toegang krijgen tot het DPA. Eenmaal ingelogd kan de advocaat niet alleen conclusies en stukken, maar alle soorten documenten overmaken aan alle partijen en de rechtscolleges. "Het DPA-systeem kiest dan zelf welke weg de efficiëntste is", zegt Johan Van Driessche, bestuurder IT bij de OVB. "Is het een rechtbank die met E-deposit werkt, dan worden de documenten via dat digitaal kanaal overgemaakt. Is het een rechtbank die een andere technologie gebruikt, bijvoorbeeld omdat ze niet onder de minister van Justitie valt, dan maakt het DPA-systeem zelf de omslag naar het juiste formaat. Voor een bestemmeling die nog niet digitaal communiceert, krijgt de advocaat bericht of post dan wel fax de meest efficiënte weg is." Volgens minister van Justitie Koen Geens betekent deze digitaliseringsgolf een enorme efficiëntiewinst. "Maar de volgende golf, big data en artificiële intelligentie komt al op ons af. Ook dat wordt een grote uitdaging." (Belga)