De Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorziet dat elke verdachte al bij zijn eerste verhoor door de politie bijstand moet krijgen van een advocaat. Het Belgische parlement heeft die rechtspraak in augustus 2011 in wet omgezet maar zowel de OVB als de OBFG zijn van mening dat die wetgeving niet volledig strookt met de rechtspraak van het EHRM. Ze overwegen nog steeds om naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de wet te laten vernietigen. Dat heeft hen niet verhinderd om vrijdag met de ontslagnemende minister van Justitie een protocol te ondertekenen waarbij de twee advocatenordes een permanentiesysteem organiseren, zodat politiediensten en onderzoeksrechters 24 uur per dag een advocaat kunnen oproepen om een verdachte bij te staan bij een verhoor. "Onze prioriteit was om ervoor te zorgen dat de Salduz-wetgeving zoals ze bestaat, kon uitgevoerd worden", zegt OVB-voorzitter Edgar Boydens. "We blijven er wel bij dat de bijstand die de wet voorziet en de omstandigheden waarin die moet geleverd worden, onvoldoende garanties bieden en de wet niet tegemoetkomt aan de eisen van het EHRM." (JDH)

De Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorziet dat elke verdachte al bij zijn eerste verhoor door de politie bijstand moet krijgen van een advocaat. Het Belgische parlement heeft die rechtspraak in augustus 2011 in wet omgezet maar zowel de OVB als de OBFG zijn van mening dat die wetgeving niet volledig strookt met de rechtspraak van het EHRM. Ze overwegen nog steeds om naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de wet te laten vernietigen. Dat heeft hen niet verhinderd om vrijdag met de ontslagnemende minister van Justitie een protocol te ondertekenen waarbij de twee advocatenordes een permanentiesysteem organiseren, zodat politiediensten en onderzoeksrechters 24 uur per dag een advocaat kunnen oproepen om een verdachte bij te staan bij een verhoor. "Onze prioriteit was om ervoor te zorgen dat de Salduz-wetgeving zoals ze bestaat, kon uitgevoerd worden", zegt OVB-voorzitter Edgar Boydens. "We blijven er wel bij dat de bijstand die de wet voorziet en de omstandigheden waarin die moet geleverd worden, onvoldoende garanties bieden en de wet niet tegemoetkomt aan de eisen van het EHRM." (JDH)