Een hervorming die op komst is, en die al heel wat stof deed opwaaien, slaat op de meldingsplicht van OCMW-medewerkers die op signalen van terrorisme stoten. Nog in de pipeline zit een aanpassing aan artikel 458 van de Strafwet, die de schending van het beroepsgeheim sanctioneert. Er is sprake van de invoering van een uitzondering om de integriteit van een persoon, de openbare veiligheid of de veiligheid van de staat te beschermen. Dat zou echter niet gelden wanneer de vertrouwelijke informatie die een advocaat over zijn cliënt doorspeelt, die cliënt aan de galg kan praten. Buylle minimaliseert het waardenconflict niet tussen de veiligheid van een land in tijden van terrorisme enerzijds en de vertrouwensrelatie tussen een beroepsgroepen en hun cliënten. Maar volgens hem kan dat dilemma worden opgelost door toepassing van de juridische notie dat een inbreuk nodig is om iets of iemand te behoeden voor een erger kwaad, en door een beroep te doen op het verantwoord geweten van de beroepsgroepen. "De wetgever verkiest het dat ethisch debat af te voeren en dwang te gebruiken", betreurt Buylle. Avocats.be is al vaker naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen wetswijzigingen. Ook nu denkt de vereniging na over nieuwe initiatieven. Zo maakt ze zich zorgen over het respecteren van de wettelijke voorwaarden bij gerechtelijke onderzoeken, zoals bij de telefoontap, huiszoekingen, enzovoort. (Belga)

Een hervorming die op komst is, en die al heel wat stof deed opwaaien, slaat op de meldingsplicht van OCMW-medewerkers die op signalen van terrorisme stoten. Nog in de pipeline zit een aanpassing aan artikel 458 van de Strafwet, die de schending van het beroepsgeheim sanctioneert. Er is sprake van de invoering van een uitzondering om de integriteit van een persoon, de openbare veiligheid of de veiligheid van de staat te beschermen. Dat zou echter niet gelden wanneer de vertrouwelijke informatie die een advocaat over zijn cliënt doorspeelt, die cliënt aan de galg kan praten. Buylle minimaliseert het waardenconflict niet tussen de veiligheid van een land in tijden van terrorisme enerzijds en de vertrouwensrelatie tussen een beroepsgroepen en hun cliënten. Maar volgens hem kan dat dilemma worden opgelost door toepassing van de juridische notie dat een inbreuk nodig is om iets of iemand te behoeden voor een erger kwaad, en door een beroep te doen op het verantwoord geweten van de beroepsgroepen. "De wetgever verkiest het dat ethisch debat af te voeren en dwang te gebruiken", betreurt Buylle. Avocats.be is al vaker naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen wetswijzigingen. Ook nu denkt de vereniging na over nieuwe initiatieven. Zo maakt ze zich zorgen over het respecteren van de wettelijke voorwaarden bij gerechtelijke onderzoeken, zoals bij de telefoontap, huiszoekingen, enzovoort. (Belga)