Amistadlaw, het advocatenkantoor van Sylvie Micholt, contacteerde onze redactie met het verhaal.

De jonge vluchtelinge Nadra A. (geboren in 1995) is zelf ook afkomstig uit Afghanistan. Zij werd in 2012 erkend als vluchteling in ons land, werkt en spreekt Nederlands. Ze verwacht eind februari haar eerste kindje. De papa, Milad F. (geboren in 1999), zal tijdens de bevalling niet aanwezig kunnen zijn.

Milad verliet Afghanistan in 2014 en kwam aan in ons land in 2015. Drie aanvragen tot erkenning als vluchteling van hem werden afgewezen. Hij kon onvoldoende aantonen dat Afghanistan onveilig is voor hem. Hij leerde Nadra kennen in België en trouwde met haar, het ging om een religieus huwelijk dat volstaat voor een procedure van gezinshereniging. Hij werd gearresteerd terwijl het koppel bezig was hun huwelijk door de Belgische overheid te laten erkennen.

Hoewel de Dienst Vreemdelingenzaken geen vragen zou stellen bij hun relatie en intussen ook door een notaris zou vastgesteld zijn dat Milad de vader is van het ongeboren kind, wordt hij op 15 januari 2018 gedwongen op een vliegtuig naar Afghanistan gezet. Sinds 26 oktober 2017 verblijft hij in een gesloten instelling in Vottem.

Wat mij tegen de borst stuit is niet alleen de kilheid, maar ook de spilzucht.

Sylvie Micholt, advocate

Sylvie Micholt treedt op als advocate van het koppel en stelt zich vragen bij deze gang van zaken: 'Wat mij tegen de borst stuit is niet alleen de kilheid, maar ook de spilzucht. Na maanden van procedures en onderhandelen met de Dienst Vreemdelingenzaken heeft deze zelf voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen duidelijk gemaakt dat ze niet twijfelen aan de relatie van het koppel, maar dat de man eerst terug naar Afghanistan moet om van daaruit de gezinshereniging opstarten.'

Micholt wijst op de grote kostprijs van deze manier van werken. 'De jonge man zit al sinds oktober opgesloten. Dit kost de Belgische Staat handenvol geld. Daarnaast wordt hem elke kans ontnomen om bij zijn zwangere vrouw te zijn.'

Volgens Micholt kan het wel zo zijn dat dit juridisch de letter van de wet volgt, maar de repatriëring zou nog eens duizenden euro's kosten. 'Hoeveel menselijke en economische schade valt te verantwoorden om een punt te maken?' stelt ze. 'Samen met mijn cliënten vraag ik dan ook aan de staatssecretaris om de nodige menselijkheid aan de dag te leggen in dit dossier, zodat we samen tot een redelijke oplossing kunnen komen voor deze jonge familie.'

Micholt wijst op de oplopende kostprijs van maanden aan opsluiting en een vlucht naar Afghanistan enerzijds, en een vader die zijn vrouw niet kan bijstaan terwijl ze in verwachting is van hun eerste kindje anderzijds. 'Dit gebeurt allemaal omdat één vreemdeling zijn situatie niet vanuit België in orde zou kunnen brengen. Wat mag de prijs zijn voor zulke extreme bureaucratische koppigheid?'

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft het dossier opgevraagd en ingekeken. Zijn woordvoerster Katrien Jansseune liet verstaan dat Milad eerder al terug had kunnen keren naar Afghanistan om gezinshereniging aan te vragen. 'De wet schrijft voor dat gezinshereniging steeds moet aangevraagd worden in het land van herkomst.'

Of hier sprake is van spilzucht van de overheid? 'Neen, het gaat hier niet om spilzucht, het gaat hier om de correcte toepassing van de wet. Misbruiken zijn een realiteit en we moeten de wetgeving correct toepassen.'

Jansseune beklemtoont ook nog dat ondanks het feit dat de drie aanvragen van Milad werden afgewezen en hij dus al eerder het land moest verlaten er bewust geen inreisverbod is uitgevaardigd. Zo heeft hij zeker de kans om later terug te keren naar ons land. 'Mensen die risico's nemen werken zichzelf soms in moeilijke situaties. Hij had vroeger moeten terugkeren en in Afghanistan gezinshereniging moeten aanvragen.'

Amistadlaw, het advocatenkantoor van Sylvie Micholt, contacteerde onze redactie met het verhaal.De jonge vluchtelinge Nadra A. (geboren in 1995) is zelf ook afkomstig uit Afghanistan. Zij werd in 2012 erkend als vluchteling in ons land, werkt en spreekt Nederlands. Ze verwacht eind februari haar eerste kindje. De papa, Milad F. (geboren in 1999), zal tijdens de bevalling niet aanwezig kunnen zijn.Milad verliet Afghanistan in 2014 en kwam aan in ons land in 2015. Drie aanvragen tot erkenning als vluchteling van hem werden afgewezen. Hij kon onvoldoende aantonen dat Afghanistan onveilig is voor hem. Hij leerde Nadra kennen in België en trouwde met haar, het ging om een religieus huwelijk dat volstaat voor een procedure van gezinshereniging. Hij werd gearresteerd terwijl het koppel bezig was hun huwelijk door de Belgische overheid te laten erkennen.Hoewel de Dienst Vreemdelingenzaken geen vragen zou stellen bij hun relatie en intussen ook door een notaris zou vastgesteld zijn dat Milad de vader is van het ongeboren kind, wordt hij op 15 januari 2018 gedwongen op een vliegtuig naar Afghanistan gezet. Sinds 26 oktober 2017 verblijft hij in een gesloten instelling in Vottem.Sylvie Micholt treedt op als advocate van het koppel en stelt zich vragen bij deze gang van zaken: 'Wat mij tegen de borst stuit is niet alleen de kilheid, maar ook de spilzucht. Na maanden van procedures en onderhandelen met de Dienst Vreemdelingenzaken heeft deze zelf voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen duidelijk gemaakt dat ze niet twijfelen aan de relatie van het koppel, maar dat de man eerst terug naar Afghanistan moet om van daaruit de gezinshereniging opstarten.'Micholt wijst op de grote kostprijs van deze manier van werken. 'De jonge man zit al sinds oktober opgesloten. Dit kost de Belgische Staat handenvol geld. Daarnaast wordt hem elke kans ontnomen om bij zijn zwangere vrouw te zijn.'Volgens Micholt kan het wel zo zijn dat dit juridisch de letter van de wet volgt, maar de repatriëring zou nog eens duizenden euro's kosten. 'Hoeveel menselijke en economische schade valt te verantwoorden om een punt te maken?' stelt ze. 'Samen met mijn cliënten vraag ik dan ook aan de staatssecretaris om de nodige menselijkheid aan de dag te leggen in dit dossier, zodat we samen tot een redelijke oplossing kunnen komen voor deze jonge familie.'Micholt wijst op de oplopende kostprijs van maanden aan opsluiting en een vlucht naar Afghanistan enerzijds, en een vader die zijn vrouw niet kan bijstaan terwijl ze in verwachting is van hun eerste kindje anderzijds. 'Dit gebeurt allemaal omdat één vreemdeling zijn situatie niet vanuit België in orde zou kunnen brengen. Wat mag de prijs zijn voor zulke extreme bureaucratische koppigheid?'De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft het dossier opgevraagd en ingekeken. Zijn woordvoerster Katrien Jansseune liet verstaan dat Milad eerder al terug had kunnen keren naar Afghanistan om gezinshereniging aan te vragen. 'De wet schrijft voor dat gezinshereniging steeds moet aangevraagd worden in het land van herkomst.'Of hier sprake is van spilzucht van de overheid? 'Neen, het gaat hier niet om spilzucht, het gaat hier om de correcte toepassing van de wet. Misbruiken zijn een realiteit en we moeten de wetgeving correct toepassen.'Jansseune beklemtoont ook nog dat ondanks het feit dat de drie aanvragen van Milad werden afgewezen en hij dus al eerder het land moest verlaten er bewust geen inreisverbod is uitgevaardigd. Zo heeft hij zeker de kans om later terug te keren naar ons land. 'Mensen die risico's nemen werken zichzelf soms in moeilijke situaties. Hij had vroeger moeten terugkeren en in Afghanistan gezinshereniging moeten aanvragen.'