1. Is kraken een misdaad?

Kraken is een fundamentele inbreuk op het eigendomsrecht, maar het is niet strafbaar. Kraken is pas strafbaar als er sprake is van diefstal of huisvredebreuk. Maar daaruit mag je niet afleiden dat er een juridisch recht op kraken bestaat.
...

Kraken is een fundamentele inbreuk op het eigendomsrecht, maar het is niet strafbaar. Kraken is pas strafbaar als er sprake is van diefstal of huisvredebreuk. Maar daaruit mag je niet afleiden dat er een juridisch recht op kraken bestaat. Krakers beroepen zich vaak op artikel 23 van de grondwet. Daarin staat dat iedereen het recht heeft op menselijke waardigheid en een behoorlijke huisvesting. Maar dat artikel haalt het eigendomsrecht niet onderuit. Zowel de Belgische grondwet als het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens bevestigt het fundamentele recht op eigendom. Dat recht ordent de maatschappij en het zorgt voor orde en cohesie. Krakers hebben in dat opzicht geen poot om op te staan. Zelfs als een huis wordt gekraakt omdat mensen arm zijn of problemen hebben met hun huisvesting vergoelijkt dat het kraken niet. Als het toch oogluikend wordt toegestaan, moet iedereen zijn huis zwaar beveiligen als het een poosje leeg staat. Dat zou absurd zijn. In De Standaard schreef een politicoloog dat iedereen die naar de bakker gaat, kan terugkeren naar een huis dat gekraakt is. Dat is juist, maar in vijf minuten kan ook je auto gestolen worden. En laten we niet overdrijven. Als er in je bewoonde huis wordt ingebroken, is er sprake van huisvredebreuk. Dat is uiteraard strafbaar, zelfs als er niets gestolen wordt. De rechtbanken. Als er sprake is van strafbare feiten of betrapping op heterdaad kunnen de krakers aangehouden worden. Een burgemeester kan alleen optreden als er een gevaar dreigt voor de openbare orde. Volgens de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) bemoeilijkt dat de zaak, maar Termont is niet de woordvoerder van de krakers. Zelfs als het Romagezin bedrogen werd, verleent een 'huurovereenkomst' hen niet het recht om dat huis onrechtmatig te bezetten. Je kunt geen pand huren van iemand die niet gemachtigd is om een huurrecht daarop te verlenen.