Het onderzoek naar meester Luyckx begon naar aanleiding van feiten in 2017 en is een uitloper van een ander dossier, waarin de advocaat een man verdedigde die verdacht werd van een homejacking in Schelle. Toen die man gearresteerd werd, voerde de politie ook een huiszoeking uit, maar daarbij kon de politie een bepaald wapen niet aantreffen, hoewel verondersteld werd dat het in de betrokken woning moest liggen. De moeder van die verdachte verklaarde daarop dat haar zoon via zijn advocaat, Kris Luyckx, gevraagd had het wapen te laten verdwijnen. Meester Luyckx heeft dat altijd met klem ontkend. Daarop werd een onderzoek gestart naar schending van het beroepsgeheim door de advocaat, maar omdat Kris Luyckx ook plaatsvervangend raadsheer is bij het hof van beroep in Antwerpen, kwam dat onderzoek in handen van het Brusselse parket-generaal. Dat parket-generaal bevestigt nu dat er een minnelijke schikking is getroffen. In verschillende media wijst de advocaat van meester Luyckx, Patrick Hofströssler, erop dat die minnelijke schikking geen schuldbekentenis inhoudt en dat Kris Luyckx erbij blijft dat hij geen misdrijf heeft gepleegd. (Belga)

Het onderzoek naar meester Luyckx begon naar aanleiding van feiten in 2017 en is een uitloper van een ander dossier, waarin de advocaat een man verdedigde die verdacht werd van een homejacking in Schelle. Toen die man gearresteerd werd, voerde de politie ook een huiszoeking uit, maar daarbij kon de politie een bepaald wapen niet aantreffen, hoewel verondersteld werd dat het in de betrokken woning moest liggen. De moeder van die verdachte verklaarde daarop dat haar zoon via zijn advocaat, Kris Luyckx, gevraagd had het wapen te laten verdwijnen. Meester Luyckx heeft dat altijd met klem ontkend. Daarop werd een onderzoek gestart naar schending van het beroepsgeheim door de advocaat, maar omdat Kris Luyckx ook plaatsvervangend raadsheer is bij het hof van beroep in Antwerpen, kwam dat onderzoek in handen van het Brusselse parket-generaal. Dat parket-generaal bevestigt nu dat er een minnelijke schikking is getroffen. In verschillende media wijst de advocaat van meester Luyckx, Patrick Hofströssler, erop dat die minnelijke schikking geen schuldbekentenis inhoudt en dat Kris Luyckx erbij blijft dat hij geen misdrijf heeft gepleegd. (Belga)