'Mijn cliënt had vooraf verhoord moeten geweest zijn.' Dat heeft Hicham Chibane, advocaat van Abdelhadi Sewif, imam van de Grote Moskee in Brussel, dinsdag gepleit voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De verblijfsvergunning van de imam is ingetrokken, maar hij ging in beroep.

Zijn advocaat schoof zeven argumenten naar voren om het beroep te motiveren, zoals 'het verbreken van de banden' die het terugsturen van de Egyptische imam naar zijn land van oorsprong zou meebrengen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen velt ten vroegste binnen zes weken een arrest.

Ontkend

De verblijfsvergunning werd ingetrokken op basis van een rapport van de Staatsveiligheid uit december 2016, waarin de imam als 'communautaristisch' wordt omschreven. Sewif zou er ook 'reactionaire standpunten' op nahouden wat betreft de gelijkheid mannen-vrouw. Zijn advocaat ontkende dat alles 'met klem'. Chibane betreurde dat het rapport 'nooit ter kennis werd gebracht' van zijn cliënt, en dat die 'zijn eigen interpretatie niet heeft kunnen geven, terwijl het om een theologisch debat gaat'.

Bovendien is het rapport van de Staatsveiligheid 'onvolledig en bevat het algemeenheden over de stromingen binnen de islam'. 'Er wordt hem geen enkel precies feit aangewreven', aldus de advocaat. Chibane meent dat de imam van de Grote Moskee 'vooraf had moeten verhoord worden'. 'Hij is al verhoord geweest in het verleden, en hij staat nog altijd ter beschikking van de autoriteiten', aldus zijn raadsman.

Volgens de advocaat nam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de beslissing ook door te anticiperen op de nieuwe wet van 24 februari 2017 'die voorziet dat mensen kunnen worden teruggestuurd zonder verhoor'. Maar die wet is aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, aldus Chibane.

Volgens de advocaten van de Belgische staat had Sewif wel degelijk de gelegenheid om 'pertinente argumenten aan te brengen die tot een andere uitkomst hadden kunnen leiden, maar heeft hij dat niet gedaan'.

Ook verblijfsvergunning van gezin ingetrokken

Ook de verblijfsvergunning van het gezin van Abdelhadi Sewif is ingetrokken. Dat hebben de advocaten van de Belgische staat gezegd voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Volgens de advocaten van de Belgische staat dateert de beslissing van 1 augustus. Het gaat om de vrouw van de imam, één van zijn meerderjarige kinderen en zijn minderjarige dochter, in ons land geboren in 2009. 'Als dat ons was meegedeeld, zouden we beroep aangetekend hebben', aldus de advocaat van de imam.

De raadsheren van de Belgische staat namen het element dinsdag mee in hun argumentatie om aan te tonen dat het dossier tegen de imam 'geen enkele hindernis' bevat voor een gezinsleven in een ander land dan België, in tegenstelling tot wat Sewif zelf beweert.

Omdat de beslissing van 1 augustus niet werd meegedeeld aan de imam, en dus niet het onderwerp was van een tegensprekelijk debat, zal de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat element ook niet mee in overweging nemen.

'Mijn cliënt had vooraf verhoord moeten geweest zijn.' Dat heeft Hicham Chibane, advocaat van Abdelhadi Sewif, imam van de Grote Moskee in Brussel, dinsdag gepleit voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De verblijfsvergunning van de imam is ingetrokken, maar hij ging in beroep. Zijn advocaat schoof zeven argumenten naar voren om het beroep te motiveren, zoals 'het verbreken van de banden' die het terugsturen van de Egyptische imam naar zijn land van oorsprong zou meebrengen.De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen velt ten vroegste binnen zes weken een arrest.De verblijfsvergunning werd ingetrokken op basis van een rapport van de Staatsveiligheid uit december 2016, waarin de imam als 'communautaristisch' wordt omschreven. Sewif zou er ook 'reactionaire standpunten' op nahouden wat betreft de gelijkheid mannen-vrouw. Zijn advocaat ontkende dat alles 'met klem'. Chibane betreurde dat het rapport 'nooit ter kennis werd gebracht' van zijn cliënt, en dat die 'zijn eigen interpretatie niet heeft kunnen geven, terwijl het om een theologisch debat gaat'. Bovendien is het rapport van de Staatsveiligheid 'onvolledig en bevat het algemeenheden over de stromingen binnen de islam'. 'Er wordt hem geen enkel precies feit aangewreven', aldus de advocaat. Chibane meent dat de imam van de Grote Moskee 'vooraf had moeten verhoord worden'. 'Hij is al verhoord geweest in het verleden, en hij staat nog altijd ter beschikking van de autoriteiten', aldus zijn raadsman. Volgens de advocaat nam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de beslissing ook door te anticiperen op de nieuwe wet van 24 februari 2017 'die voorziet dat mensen kunnen worden teruggestuurd zonder verhoor'. Maar die wet is aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, aldus Chibane. Volgens de advocaten van de Belgische staat had Sewif wel degelijk de gelegenheid om 'pertinente argumenten aan te brengen die tot een andere uitkomst hadden kunnen leiden, maar heeft hij dat niet gedaan'.