In juni 2015 verlengde de Belgische regering de levensduur van de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar. Dat gebeurde toen zonder een milieueffectenrapport en zonder een publieke consultatie. Reden genoeg voor de organisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) om die beslissing aan te vechten voor de rechtbank.

Juliane Kokott, de advocaat-generaal bij het Europees Hof, volgt nu de redenering van de organisaties. Ze ziet "voldoende redenen om aan te nemen dat de verlening een inbreuk inhoudt op de wettelijke bepalingen in de EU." Het Europees Hof zelf moet zich nog uitspreken, maar in de meeste gevallen volgt het hof de mening van de advocaat-generaal.

Ze acht het echter niet uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof in België, dat uiteindelijk het laatste woord krijgt, beslist dat de centrales open kunnen blijven. Voorwaarde is wel dat het algemeen belang daarvoor aangetoond moet worden, dat de zaak zo snel mogelijk geregulariseerd moeten worden en dat verwacht kan worden dat een milieueffectenrapport de verlenging niet in de weg zal staan. Het Europees Hof moet nog een arrest vellen in de zaak, maar volgt heel vaak de conclusies van de advocaat-generaal.

Windmolens

'De Verdragen van Espoo en Aarhus vereisen een grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling en publieke inspraak bij een levensduurverlenging van kerncentrales', zegt Sara Van Dyck van BBL. BBL en IEW onderzoeken momenteel nog de potentiële concrete juridische gevolgen van dit advies voor de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2, want de advocaat-generaal lijkt de deur op een kier te houden voor behoud van die verlenging.

'Zelfs voor de bouw van een windturbine moet een milieueffectenrapport opgemaakt worden', zegt Van Dyck. 'Het is niet meer dan logisch dat dit ook moet voor risicovolle kerncentrales in een dichtbevolkt gebied. Dat een incident niet onwaarschijnlijk is, wordt aangetoond door de talloze mankementen aan de oude kerncentrales. Zo liggen Doel 1 en Doel 2 momenteel stil door lekkende leidingen in het koelwatercircuit.'

In juni 2015 verlengde de Belgische regering de levensduur van de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar. Dat gebeurde toen zonder een milieueffectenrapport en zonder een publieke consultatie. Reden genoeg voor de organisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) om die beslissing aan te vechten voor de rechtbank. Juliane Kokott, de advocaat-generaal bij het Europees Hof, volgt nu de redenering van de organisaties. Ze ziet "voldoende redenen om aan te nemen dat de verlening een inbreuk inhoudt op de wettelijke bepalingen in de EU." Het Europees Hof zelf moet zich nog uitspreken, maar in de meeste gevallen volgt het hof de mening van de advocaat-generaal. Ze acht het echter niet uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof in België, dat uiteindelijk het laatste woord krijgt, beslist dat de centrales open kunnen blijven. Voorwaarde is wel dat het algemeen belang daarvoor aangetoond moet worden, dat de zaak zo snel mogelijk geregulariseerd moeten worden en dat verwacht kan worden dat een milieueffectenrapport de verlenging niet in de weg zal staan. Het Europees Hof moet nog een arrest vellen in de zaak, maar volgt heel vaak de conclusies van de advocaat-generaal. 'De Verdragen van Espoo en Aarhus vereisen een grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling en publieke inspraak bij een levensduurverlenging van kerncentrales', zegt Sara Van Dyck van BBL. BBL en IEW onderzoeken momenteel nog de potentiële concrete juridische gevolgen van dit advies voor de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2, want de advocaat-generaal lijkt de deur op een kier te houden voor behoud van die verlenging. 'Zelfs voor de bouw van een windturbine moet een milieueffectenrapport opgemaakt worden', zegt Van Dyck. 'Het is niet meer dan logisch dat dit ook moet voor risicovolle kerncentrales in een dichtbevolkt gebied. Dat een incident niet onwaarschijnlijk is, wordt aangetoond door de talloze mankementen aan de oude kerncentrales. Zo liggen Doel 1 en Doel 2 momenteel stil door lekkende leidingen in het koelwatercircuit.'