Pinxten was tussen maart 2006 en april 2018 het Belgische lid van de Rekenkamer. Een onderzoek van het Europees anti-fraudeagentschap OLAF bracht echter aan het licht dat de voormalige minister van Defensie en Landbouw "misbruik van financiële middelen" kan aangewreven worden, ten belope van ongeveer 500.000 euro.

Gewapend met het OLAF-rapport trok de Rekenkamer naar het Europees Hof van Justitie, met de vraag de pensioenrechten van Pinxten in te trekken. Volgens de Rekenkamer zou Pinxten niet alleen financieel misbruik maar ook verzekeringsfraude gepleegd hebben, en zou hij een handelsvennootschap beheerd hebben en aan politiek gedaan hebben, ook al was hem dat als auditeur bij de Rekenkamer verboden. Zijn job bestond erin de begrotingen van de Europese instellingen te onderzoeken, maar Pinxten zou een verantwoordelijke van een gecontroleerde instelling zijn diensten aangeboden hebben, waardoor hij volgens de Rekenkamer een belangenconflict deed ontstaan.

In de zaak heeft de advocaat-generaal van het Hof nu zijn advies klaar, in afwachting van het arrest van de rechters. Volgens de advocaat-generaal is het bewezen dat Pinxten zijn verplichtingen als auditeur, die vastgelegd zijn in het Europees verdrag, niet is nagekomen. Hij zou dan ook twee derde van zijn pensioenrechten moeten worden ontnomen.

Pinxten was tussen maart 2006 en april 2018 het Belgische lid van de Rekenkamer. Een onderzoek van het Europees anti-fraudeagentschap OLAF bracht echter aan het licht dat de voormalige minister van Defensie en Landbouw "misbruik van financiële middelen" kan aangewreven worden, ten belope van ongeveer 500.000 euro. Gewapend met het OLAF-rapport trok de Rekenkamer naar het Europees Hof van Justitie, met de vraag de pensioenrechten van Pinxten in te trekken. Volgens de Rekenkamer zou Pinxten niet alleen financieel misbruik maar ook verzekeringsfraude gepleegd hebben, en zou hij een handelsvennootschap beheerd hebben en aan politiek gedaan hebben, ook al was hem dat als auditeur bij de Rekenkamer verboden. Zijn job bestond erin de begrotingen van de Europese instellingen te onderzoeken, maar Pinxten zou een verantwoordelijke van een gecontroleerde instelling zijn diensten aangeboden hebben, waardoor hij volgens de Rekenkamer een belangenconflict deed ontstaan. In de zaak heeft de advocaat-generaal van het Hof nu zijn advies klaar, in afwachting van het arrest van de rechters. Volgens de advocaat-generaal is het bewezen dat Pinxten zijn verplichtingen als auditeur, die vastgelegd zijn in het Europees verdrag, niet is nagekomen. Hij zou dan ook twee derde van zijn pensioenrechten moeten worden ontnomen.