De vzw Klimaatzaak en zo'n 62.000 burgers spanden het proces tegen de Belgische staat en de drie gewesten aan, zodat de rechtbank hen opdraagt hun beloften in de strijd tegen de opwarming van de aarde na te komen.

Block stelde de rechters de reglementering voor over de verdeling van de inspanningen tussen de EU-landen, om tot een globale afname van de uitstoot van broeikasgassen op Europees niveau te komen. 'Als gesproken wordt over de territorialiteit van uitstoot, is dat veel ingewikkelder dan gedacht wordt. We aanvaarden dat enkelen meer vervuilen en dat enkelen meer inspanningen moeten leveren dan anderen', zei hij.

Hij sprak tegen dat België zijn deel niet zou doen in de strijd tegen de klimaatopwarming, zoals de verzoekers argumenteren. 'België is conform de Europese doelstellingen. Het is verkeerd te zeggen dat er een gebrek is aan wil om te handelen.'

Burgers in gevaar

In dit klimaatproces valt de vzw Klimaatzaak de federale staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest aan wegens schending van de mensenrechten en de kinderrechten. Zo'n 62.000 burgers hebben zich aangesloten bij de juridische strijd. De organisatie is van mening dat de Belgische politieke autoriteiten de burgers in gevaar brengen door de verbintenissen niet na te leven, die ze op Europees en mondiaal niveau zijn aangegaan om de uitstoot van broeikasgassen in het land te verminderen

De vzw Klimaatzaak en zo'n 62.000 burgers spanden het proces tegen de Belgische staat en de drie gewesten aan, zodat de rechtbank hen opdraagt hun beloften in de strijd tegen de opwarming van de aarde na te komen. Block stelde de rechters de reglementering voor over de verdeling van de inspanningen tussen de EU-landen, om tot een globale afname van de uitstoot van broeikasgassen op Europees niveau te komen. 'Als gesproken wordt over de territorialiteit van uitstoot, is dat veel ingewikkelder dan gedacht wordt. We aanvaarden dat enkelen meer vervuilen en dat enkelen meer inspanningen moeten leveren dan anderen', zei hij. Hij sprak tegen dat België zijn deel niet zou doen in de strijd tegen de klimaatopwarming, zoals de verzoekers argumenteren. 'België is conform de Europese doelstellingen. Het is verkeerd te zeggen dat er een gebrek is aan wil om te handelen.' In dit klimaatproces valt de vzw Klimaatzaak de federale staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest aan wegens schending van de mensenrechten en de kinderrechten. Zo'n 62.000 burgers hebben zich aangesloten bij de juridische strijd. De organisatie is van mening dat de Belgische politieke autoriteiten de burgers in gevaar brengen door de verbintenissen niet na te leven, die ze op Europees en mondiaal niveau zijn aangegaan om de uitstoot van broeikasgassen in het land te verminderen