Eerder dit jaar legde Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon al een Visienota Kunsten op tafel. In die nota werd vooruitgeblikt op plannen voor de komende jaren. Die plannen krijgen nu concreter vorm in een voorontwerp van het Kunstendecreet. Dat decreet is hét belangrijkste instrument op Vlaams niveau dat subsidies en ondersteuning voor professionele kunsten regelt. Maar die plannen botsen nu op een erg negatief advies van de adviesraad SARC. Zo stelt de adviesraad zich grote vragen bij de timing. "De SARC vraagt zich af of het opportuun is om in deze hoogst uitzonderlijke omstandigheden een nieuw decreet te ontwikkelen en te implementeren voor een kunstenlandschap dat in een diepe crisis verkeert waarvan de effecten momenteel allerminst duidelijk zijn", zo staat te lezen in het advies. De adviesraad heeft ook een pakket inhoudelijke bezwaren. Zo zijn er vragen bij de invoering van de nieuwe categorie van 'kerninstellingen'. "De definitie, selectievoorwaarden, de criteria voor de aanduiding en beoordeling van de kerninstellingen en invulling van de beheersovereenkomst zijn onduidelijk en geven blijk van een gebrek aan interne logica", luidt het. De SARC vraagt de regering expliciet "met aandrang om meer tijd uit te trekken voor de geplande hervorming van het decreet". Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman, die de hand kon leggen op het advies, roept de regering op rekening te houden met het SARC-advies en de geplande hervorming "in de ijskast" te stoppen. "De regering gaat dit Kunstendecreet toch niet door de strot van de cultuursector duwen zonder rekening te houden met fundamentele bedenkingen van haar eigen strategische adviesraad en van het veld? Waarvoor werd het advies van de sector anders gevraagd? Om het links te laten liggen?" Meuleman vindt het ongepast dat de regering zich nu bezighoudt met fundamentele reorganisatie van de kunstensector. "Vandaag moeten er noodmaatregelen genomen worden om de sector door zwaar weer te loodsen. Daarna zal de focus liggen op heropening en herstel. De coronacrisis zet heel de cultuursector al op z'n kop. Het is nu niet het moment voor een fundamentele reorganisatie." (Belga)

Eerder dit jaar legde Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon al een Visienota Kunsten op tafel. In die nota werd vooruitgeblikt op plannen voor de komende jaren. Die plannen krijgen nu concreter vorm in een voorontwerp van het Kunstendecreet. Dat decreet is hét belangrijkste instrument op Vlaams niveau dat subsidies en ondersteuning voor professionele kunsten regelt. Maar die plannen botsen nu op een erg negatief advies van de adviesraad SARC. Zo stelt de adviesraad zich grote vragen bij de timing. "De SARC vraagt zich af of het opportuun is om in deze hoogst uitzonderlijke omstandigheden een nieuw decreet te ontwikkelen en te implementeren voor een kunstenlandschap dat in een diepe crisis verkeert waarvan de effecten momenteel allerminst duidelijk zijn", zo staat te lezen in het advies. De adviesraad heeft ook een pakket inhoudelijke bezwaren. Zo zijn er vragen bij de invoering van de nieuwe categorie van 'kerninstellingen'. "De definitie, selectievoorwaarden, de criteria voor de aanduiding en beoordeling van de kerninstellingen en invulling van de beheersovereenkomst zijn onduidelijk en geven blijk van een gebrek aan interne logica", luidt het. De SARC vraagt de regering expliciet "met aandrang om meer tijd uit te trekken voor de geplande hervorming van het decreet". Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman, die de hand kon leggen op het advies, roept de regering op rekening te houden met het SARC-advies en de geplande hervorming "in de ijskast" te stoppen. "De regering gaat dit Kunstendecreet toch niet door de strot van de cultuursector duwen zonder rekening te houden met fundamentele bedenkingen van haar eigen strategische adviesraad en van het veld? Waarvoor werd het advies van de sector anders gevraagd? Om het links te laten liggen?" Meuleman vindt het ongepast dat de regering zich nu bezighoudt met fundamentele reorganisatie van de kunstensector. "Vandaag moeten er noodmaatregelen genomen worden om de sector door zwaar weer te loodsen. Daarna zal de focus liggen op heropening en herstel. De coronacrisis zet heel de cultuursector al op z'n kop. Het is nu niet het moment voor een fundamentele reorganisatie." (Belga)