Eerder dit jaar zette de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) het licht op groen voor het nieuwe Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Dat plan is eigenlijk de bijbel voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse regering voor de komende jaren. In het nieuwe JKP focust de regering op vijf prioriteiten: welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling, gezonde en leefbare buurten, engagement in de samenleving door vrijwillige inzet, vrijetijdsbesteding voor allen en mediawijsheid. In een advies toont de Vlaamse Raad WVG, de Vlaamse adviesraad voor welzijnsbeleid, zich wel overwegend positief voor de vijf prioriteiten. Die sluiten op zich "goed aan bij de leefwereld van kinderen en jongeren". Maar dan volgt een hele reeks kanttekeningen en kritische opmerkingen. Zo vindt de raad het "erg jammer dat de omzetting van prioriteiten naar acties veel minder aansluiten bij wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden". Verder ziet de raad "heel wat acties die niet concreet, actueel of ambitieus genoeg zijn". "Bovendien is er geen monitoringsysteem en zijn er geen vastgelegde budgetten", klinkt het. Dat is volgens de raad niet alleen in strijd met de afspraken maar het roept volgens de Vlaamse Raad WVG "ook bezorgdheden op over de werkelijke impact van het JKP op de rechten van kinderen en jongeren in Vlaanderen." De raad vindt ook dat verschillende doelgroepen onder de radar blijven. "Het plan zou veel meer gericht moeten zijn op de rechten van kinderen en jongeren in armoede, met een handicap, met een chronische ziekte, in de jeugdhulp, jonge vluchtelingen, thuisloze kinderen en jongeren, jonge mantelzorgers, ... Het zijn (soms verborgen) groepen waarbij het welbevinden sterk onder druk staat", klinkt het. (Belga)

Eerder dit jaar zette de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) het licht op groen voor het nieuwe Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Dat plan is eigenlijk de bijbel voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse regering voor de komende jaren. In het nieuwe JKP focust de regering op vijf prioriteiten: welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling, gezonde en leefbare buurten, engagement in de samenleving door vrijwillige inzet, vrijetijdsbesteding voor allen en mediawijsheid. In een advies toont de Vlaamse Raad WVG, de Vlaamse adviesraad voor welzijnsbeleid, zich wel overwegend positief voor de vijf prioriteiten. Die sluiten op zich "goed aan bij de leefwereld van kinderen en jongeren". Maar dan volgt een hele reeks kanttekeningen en kritische opmerkingen. Zo vindt de raad het "erg jammer dat de omzetting van prioriteiten naar acties veel minder aansluiten bij wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden". Verder ziet de raad "heel wat acties die niet concreet, actueel of ambitieus genoeg zijn". "Bovendien is er geen monitoringsysteem en zijn er geen vastgelegde budgetten", klinkt het. Dat is volgens de raad niet alleen in strijd met de afspraken maar het roept volgens de Vlaamse Raad WVG "ook bezorgdheden op over de werkelijke impact van het JKP op de rechten van kinderen en jongeren in Vlaanderen." De raad vindt ook dat verschillende doelgroepen onder de radar blijven. "Het plan zou veel meer gericht moeten zijn op de rechten van kinderen en jongeren in armoede, met een handicap, met een chronische ziekte, in de jeugdhulp, jonge vluchtelingen, thuisloze kinderen en jongeren, jonge mantelzorgers, ... Het zijn (soms verborgen) groepen waarbij het welbevinden sterk onder druk staat", klinkt het. (Belga)