Enkele opmerkelijke fragmenten.

'Ook de Sovjet-Unie was ooit een republiek'

Geachte Heer, Beste Filip,
Als er iets is wat ik u langs dit schrijven wil meegeven, dan is het dat: of ons land nu een republiek of een monarchie is, het is eerst en vooral een democratie. Democratie is geen instelling zoals koningshuizen of presidenten dat zijn, het is in de eerste plaats een principe. De geschiedenis én de actualiteit van dezer dagen leren ons dat het zowel door koningen als door presidenten gediend of met de voeten getreden kan worden. Onder ons: als Jan Peumans een eerste keer op bezoek komt met zijn republikeins pleidooi, dan kunt u hem er misschien even langs uw neus aan herinneren dat ook de Sovjet-Unie een republiek was en dat Syrië het vandaag nog altijd is. (Bruno Tobback, voorzitter SP.A)

'U bent zeker opgewassen tegen antiroyalistische populisten zoals Bart De Wever'

Monseigneur,
Mag ik u bij uw troonsbestijging zeker aanraden om van de gelegenheid gebruik te maken om zelf een debat op gang te brengen over de feitelijke macht en opdracht van de koning, en over de dotatie voor hem en zijn familieleden. U zult daar gesterkt uit komen. En als de man wiens naam nu al circuleert daadwerkelijk uw kabinetschef wordt, bent u zeker opgewassen tegen antiroyalistische populisten zoals Bart De Wever.
Lees het artikel dat hij publiceerde in De Morgen, onder de titel 'Vrijwel geen enkele partij wil Filip op de troon' als een schoolvoorbeeld van populistische pulp. Zijn opmerking over uw zogenaamde fortuin had niets te maken met het onderwerp als dusdanig. Het is typisch voor iemand die kiezers wil winnen door ze jaloers te maken op andermans vermogen. De waarheid is trouwens helemaal anders: de koningen van België behoren niet tot de rijksten van dit land, zoals Albert Frère u zal bevestigen. En vergeleken met uw collega's Elisabeth II en Willem-Alexander bent u een armoezaaier. (Gerard Mortier, directeur van het Teatro Real in Madrid)

'Pak op 21 juli alle politici en critici in snelheid'

Geachte Monseigneur, Sire to be,
Pak op 21 juli in de Verenigde Kamers alle politici en critici in snelheid. Daag de politiek uit om te beslissen wat ze willen met die monarchie. Moeten de formele regels blijven wat ze zijn? Vraag hen om het debat over de politieke rol nu eens deftig te voeren, zodat dit debat afgesloten kan worden met een beslissing, in deze of gene richting. Vraag de regering-Di Rupo in uw troonrede om een lijst op te stellen van grondwetartikels over de rol van de monarchie die voor herziening vatbaar verklaard worden. Dat ze dan tijdens de formatie van 2014 beslissen of ze iets willen veranderen en wat ze willen veranderen. (Politicoloog Carl Devos)

'Sense of urgency'

Mon seigneur,
De huidige regering geeft niet altijd blijk van de sense of urgency die zich wel degelijk opdringt rond ons economisch beleid. In het belang van het volk, en zeker, zoals ook uw oom reeds aangaf, 'van de minstbedeelden', is het van uitzonderlijk belang dat onze huidige politieke bewindvoerders vriendelijk doch kordaat worden gewezen op de noodzaak van een doortastend handelen. De natie zal er u als nieuwe koning der Belgen eeuwig dankbaar voor zijn. (Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur Trends)

'Verontrustend splitsingsdossier bedreigt ons land'

Excellentie,
Ik weet niet wat U in Uw eerste toespraak zult zeggen en hoe U het zult formuleren. Mij lijkt het het moment om uw verontwaardiging, al dan niet met gebalde vuist, uit te drukken over een verontrustend splitsingsdossier dat ons land bedreigt: de armoede. Ongeveer 15 procent van de Belgen, ruim anderhalf miljoen mensen, leeft onder de armoedegrens. Mensen die niet met vakantie kunnen gaan, hun raadplegingen bij de dokter moeten uitstellen, problemen hebben met hun energiefactuur. Ook op 21 juli weten zij niet waar eerst te beginnen. (Jos Geysels, Minister van staat)

Zet vooral in op die warmmenselijkheid

Geachte Monseigneur,
Zet vooral in op die warmmenselijkheid, toon gemeende zorg voor de kansarmen in onze samenleving. Doe zoals een goede herder: ga op zoek naar het gekwetste schaap en geef het een sprankeltje hoop, een klein licht in de duisternis.
En ten slotte wens ik u wat ik bijna elk jaar mijn medewerkers wens: een veilige en warme thuisbasis. Laat de warmte van uw gezin de plaats zijn waar u steeds kunt thuiskomen, waar u terecht kunt met de vreugde en de last van uw opdracht, waarvan ik hoop dat ze ook als een roeping door u ervaren mag worden. (Mieke Van Hecke, directeur-generaal Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs)

'Separatisten hebben u in het vizier genomen'

Excellentie,
De voorbereiding op die taak was voor u en prinses Mathilde en uw gezin niet eenvoudig. In de periode 2002 tot 2006 stond u bloot aan felle kritiek, ook vanwege de regering. Bovendien hebben zij die ons land willen ontwrichten, de separatisten, u in het vizier genomen omdat zij beseffen dat ons koningshuis een factor van stabiliteit is die onze bevolking over alle verschillen heen kan verenigen. U hebt deze beproevingen doorstaan. De leiders van onze sociaaleconomische organisaties hebben allen getuigd dat u de economische missies schitterend hebt geleid. (Wilfried Martens en Miet Smet, Ministers van Staat)

'Had ik maar afrikanistiek gestudeerd'

Excellentie
Is dat dan waar we naartoe willen? Een maatschappij waarin jongeren op hun achttiende kiezen voor een studierichting die hen het meeste kans oplevert op de arbeidsmarkt, ongeacht hun persoonlijke interesses en aanleg? Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar als ik in het ziekenhuis lig, word ik liever behandeld door een gemotiveerde, getalenteerde verpleegster dan door één die het doet voor de werkzekerheid. Die stuntelig een vijfde poging doet om mijn bloed te prikken, terwijl ze vloekt en denkt: had ik maar afrikanistiek gestudeerd. (Sofie Peeters, reportagemaakster)

'U hebt uw keuze al gemaakt, Philippe'

Monseigneur Philippe,
U zult aan het hoofd staan van een staat genaamd België, waarin twee naties naast elkaar leven: Vlaanderen en Franstalig België. Elk met hun eigen politieke partijen, hun eigen media, hun eigen taal, muziek, cultuur, zelfs met hun eigen humor. Ga er niet van uit dat u hierin enige verandering kunt brengen. Want ook u hebt uw keuze al gemaakt, Philippe. (Theo Francken, Kamerlid N-VA)

'Een onwaardig levenseinde'

Geachte Monseigneur,
Tijdens de recente debatten over een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet wordt het intellectueel oneerlijk gespeeld. U merkt het, de wil van de andersdenkende wordt daadwerkelijk weinig gerespecteerd. Zolang dat zo blijft, zullen veel Belgen een onwaardig levenseinde tegemoet gaan. (Wim Distelmans, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel)

Enkele opmerkelijke fragmenten.'Ook de Sovjet-Unie was ooit een republiek'Geachte Heer, Beste Filip, Als er iets is wat ik u langs dit schrijven wil meegeven, dan is het dat: of ons land nu een republiek of een monarchie is, het is eerst en vooral een democratie. Democratie is geen instelling zoals koningshuizen of presidenten dat zijn, het is in de eerste plaats een principe. De geschiedenis én de actualiteit van dezer dagen leren ons dat het zowel door koningen als door presidenten gediend of met de voeten getreden kan worden. Onder ons: als Jan Peumans een eerste keer op bezoek komt met zijn republikeins pleidooi, dan kunt u hem er misschien even langs uw neus aan herinneren dat ook de Sovjet-Unie een republiek was en dat Syrië het vandaag nog altijd is. (Bruno Tobback, voorzitter SP.A) 'U bent zeker opgewassen tegen antiroyalistische populisten zoals Bart De Wever'Monseigneur, Mag ik u bij uw troonsbestijging zeker aanraden om van de gelegenheid gebruik te maken om zelf een debat op gang te brengen over de feitelijke macht en opdracht van de koning, en over de dotatie voor hem en zijn familieleden. U zult daar gesterkt uit komen. En als de man wiens naam nu al circuleert daadwerkelijk uw kabinetschef wordt, bent u zeker opgewassen tegen antiroyalistische populisten zoals Bart De Wever. Lees het artikel dat hij publiceerde in De Morgen, onder de titel 'Vrijwel geen enkele partij wil Filip op de troon' als een schoolvoorbeeld van populistische pulp. Zijn opmerking over uw zogenaamde fortuin had niets te maken met het onderwerp als dusdanig. Het is typisch voor iemand die kiezers wil winnen door ze jaloers te maken op andermans vermogen. De waarheid is trouwens helemaal anders: de koningen van België behoren niet tot de rijksten van dit land, zoals Albert Frère u zal bevestigen. En vergeleken met uw collega's Elisabeth II en Willem-Alexander bent u een armoezaaier. (Gerard Mortier, directeur van het Teatro Real in Madrid) 'Pak op 21 juli alle politici en critici in snelheid' Geachte Monseigneur, Sire to be, Pak op 21 juli in de Verenigde Kamers alle politici en critici in snelheid. Daag de politiek uit om te beslissen wat ze willen met die monarchie. Moeten de formele regels blijven wat ze zijn? Vraag hen om het debat over de politieke rol nu eens deftig te voeren, zodat dit debat afgesloten kan worden met een beslissing, in deze of gene richting. Vraag de regering-Di Rupo in uw troonrede om een lijst op te stellen van grondwetartikels over de rol van de monarchie die voor herziening vatbaar verklaard worden. Dat ze dan tijdens de formatie van 2014 beslissen of ze iets willen veranderen en wat ze willen veranderen. (Politicoloog Carl Devos) 'Sense of urgency'Mon seigneur, De huidige regering geeft niet altijd blijk van de sense of urgency die zich wel degelijk opdringt rond ons economisch beleid. In het belang van het volk, en zeker, zoals ook uw oom reeds aangaf, 'van de minstbedeelden', is het van uitzonderlijk belang dat onze huidige politieke bewindvoerders vriendelijk doch kordaat worden gewezen op de noodzaak van een doortastend handelen. De natie zal er u als nieuwe koning der Belgen eeuwig dankbaar voor zijn. (Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur Trends) 'Verontrustend splitsingsdossier bedreigt ons land'Excellentie, Ik weet niet wat U in Uw eerste toespraak zult zeggen en hoe U het zult formuleren. Mij lijkt het het moment om uw verontwaardiging, al dan niet met gebalde vuist, uit te drukken over een verontrustend splitsingsdossier dat ons land bedreigt: de armoede. Ongeveer 15 procent van de Belgen, ruim anderhalf miljoen mensen, leeft onder de armoedegrens. Mensen die niet met vakantie kunnen gaan, hun raadplegingen bij de dokter moeten uitstellen, problemen hebben met hun energiefactuur. Ook op 21 juli weten zij niet waar eerst te beginnen. (Jos Geysels, Minister van staat) Zet vooral in op die warmmenselijkheidGeachte Monseigneur, Zet vooral in op die warmmenselijkheid, toon gemeende zorg voor de kansarmen in onze samenleving. Doe zoals een goede herder: ga op zoek naar het gekwetste schaap en geef het een sprankeltje hoop, een klein licht in de duisternis. En ten slotte wens ik u wat ik bijna elk jaar mijn medewerkers wens: een veilige en warme thuisbasis. Laat de warmte van uw gezin de plaats zijn waar u steeds kunt thuiskomen, waar u terecht kunt met de vreugde en de last van uw opdracht, waarvan ik hoop dat ze ook als een roeping door u ervaren mag worden. (Mieke Van Hecke, directeur-generaal Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) 'Separatisten hebben u in het vizier genomen'Excellentie, De voorbereiding op die taak was voor u en prinses Mathilde en uw gezin niet eenvoudig. In de periode 2002 tot 2006 stond u bloot aan felle kritiek, ook vanwege de regering. Bovendien hebben zij die ons land willen ontwrichten, de separatisten, u in het vizier genomen omdat zij beseffen dat ons koningshuis een factor van stabiliteit is die onze bevolking over alle verschillen heen kan verenigen. U hebt deze beproevingen doorstaan. De leiders van onze sociaaleconomische organisaties hebben allen getuigd dat u de economische missies schitterend hebt geleid. (Wilfried Martens en Miet Smet, Ministers van Staat) 'Had ik maar afrikanistiek gestudeerd'Excellentie Is dat dan waar we naartoe willen? Een maatschappij waarin jongeren op hun achttiende kiezen voor een studierichting die hen het meeste kans oplevert op de arbeidsmarkt, ongeacht hun persoonlijke interesses en aanleg? Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar als ik in het ziekenhuis lig, word ik liever behandeld door een gemotiveerde, getalenteerde verpleegster dan door één die het doet voor de werkzekerheid. Die stuntelig een vijfde poging doet om mijn bloed te prikken, terwijl ze vloekt en denkt: had ik maar afrikanistiek gestudeerd. (Sofie Peeters, reportagemaakster) 'U hebt uw keuze al gemaakt, Philippe'Monseigneur Philippe, U zult aan het hoofd staan van een staat genaamd België, waarin twee naties naast elkaar leven: Vlaanderen en Franstalig België. Elk met hun eigen politieke partijen, hun eigen media, hun eigen taal, muziek, cultuur, zelfs met hun eigen humor. Ga er niet van uit dat u hierin enige verandering kunt brengen. Want ook u hebt uw keuze al gemaakt, Philippe. (Theo Francken, Kamerlid N-VA) 'Een onwaardig levenseinde' Geachte Monseigneur, Tijdens de recente debatten over een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet wordt het intellectueel oneerlijk gespeeld. U merkt het, de wil van de andersdenkende wordt daadwerkelijk weinig gerespecteerd. Zolang dat zo blijft, zullen veel Belgen een onwaardig levenseinde tegemoet gaan. (Wim Distelmans, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel)