Na ruim twee jaar studiewerk heeft de Hoge Raad van Financiën (HRF) zijn langverwachte rapport voor de federale regering bijna klaar over de verdere verlaging van de belastingdruk op arbeid. De Standaard kon een voorlopige versie van het eindverslag inkijken.

De Raad, die bestaat uit fiscale deskundigen, onderzocht een 'transparanter en eenvoudiger fiscaal systeem met minder uitzonderingen, vrijstellingen, aftrekken en belastingverminderingen'. Het resultaat is zeker geen blauwdruk voor een fiscale hervorming, hoogstens een bouwpakket. De Raad simuleerde maar liefst zes hervormingen. Opvallend: de HRF kan niet besluiten welk scenario uiteindelijk als beste uit de bus komt.

Toch is er binnen de Raad wel een consensus rond een minimumbod. Hoe dan ook moet het belastingvrije minimum per belastingplichtige worden opgetrokken tot het bedrag van het leefloon voor een alleenstaande. Op jaarbasis stijgt de belastingvrije som per belastingplichtige zo van 8.860 naar 11.280 euro. Goed voor een gemiddelde korting van 583 euro en een budgettaire kostprijs van 2,7 miljard euro.

Ook de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid (BBSZ), die nog door premier Jean-Luc Dehaene werd ingevoerd, moet van de Raad verdwijnen. Dat kost nog eens 1,2 miljard euro. De twee maatregelen samen leiden tot een gemiddelde belastingkorting van 822 euro. Alleen al dit minimumbod realiseren kost zo 3,9 miljard euro.

Na ruim twee jaar studiewerk heeft de Hoge Raad van Financiën (HRF) zijn langverwachte rapport voor de federale regering bijna klaar over de verdere verlaging van de belastingdruk op arbeid. De Standaard kon een voorlopige versie van het eindverslag inkijken. De Raad, die bestaat uit fiscale deskundigen, onderzocht een 'transparanter en eenvoudiger fiscaal systeem met minder uitzonderingen, vrijstellingen, aftrekken en belastingverminderingen'. Het resultaat is zeker geen blauwdruk voor een fiscale hervorming, hoogstens een bouwpakket. De Raad simuleerde maar liefst zes hervormingen. Opvallend: de HRF kan niet besluiten welk scenario uiteindelijk als beste uit de bus komt. Toch is er binnen de Raad wel een consensus rond een minimumbod. Hoe dan ook moet het belastingvrije minimum per belastingplichtige worden opgetrokken tot het bedrag van het leefloon voor een alleenstaande. Op jaarbasis stijgt de belastingvrije som per belastingplichtige zo van 8.860 naar 11.280 euro. Goed voor een gemiddelde korting van 583 euro en een budgettaire kostprijs van 2,7 miljard euro. Ook de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid (BBSZ), die nog door premier Jean-Luc Dehaene werd ingevoerd, moet van de Raad verdwijnen. Dat kost nog eens 1,2 miljard euro. De twee maatregelen samen leiden tot een gemiddelde belastingkorting van 822 euro. Alleen al dit minimumbod realiseren kost zo 3,9 miljard euro.