De bedragen blijven gelijk aan de huidige boetes. Zo staat in een ontwerpdecreet van de Waalse regering donderdag goedkeurde. Een lichte snelheidsovertreding is een overschrijding met hoogstens 20 km/u in een agglomeratie, zone 30, in een schoolomgeving, residentiële buurt of ontmoetingszone, en met 30 km/u op de rest van het Waalse wegennet.

'In de Waalse steden en gemeenten worden dagelijks talrijke snelheidsovertredingen vastgesteld. Maar tot voor kort werden meer dan 45 procent van de snelheidsovertredingen die bij de parketten toekwamen niet behandeld of zonder vervolg geklasseerd bij gebrek aan voldoende personeel en informatica, aangeleverd door de FOD Justitie', verklaarde Waals minister van Verkeersveiligheid Carlo Di Antonio (CDH).

Om het fenomeen aan te pakken moeten efficiëntere en snellere sancties opgelegd worden, wat met administratieve boetes mogelijk moet zijn, stelde de minister. Door automatisering moet het proces versneld kunnen worden en is er minder personeel nodig voor de behandeling van de dossiers.

'Wallonië wil het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen 2020 onder 200 brengen. Dankzij de tekst die donderdag goedgekeurd werd, zullen meer dan een half miljoen inbreuken via administratieve sancties beboet worden', aldus Carlo Di Antonio die eraan toevoegde dat de ontvangen bedragen naar de veiligheid van het Waalse wegennet en verkeersopvoeding zullen gaan.

De FOD Justitie betwist in een reactie dat 45 procent van de dossiers niet door de parketten behandeld of zonder geklasseerd werd. De inningsgraad voor 2018 na het versturen van de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking is ongeveer 80 procent, benadrukt Justitie. Door de verregaande automatisering worden alle vaststellingen van de politie automatisch verwerkt. Tenslotte zal Justitie in een laatste fase een automatisch 'bevel tot betalen' invoeren om de inning nog efficiënter te maken in die dossiers waarin er geen vrijwillige betaling is - ongeveer 20 procent van de dossiers.

De bedragen blijven gelijk aan de huidige boetes. Zo staat in een ontwerpdecreet van de Waalse regering donderdag goedkeurde. Een lichte snelheidsovertreding is een overschrijding met hoogstens 20 km/u in een agglomeratie, zone 30, in een schoolomgeving, residentiële buurt of ontmoetingszone, en met 30 km/u op de rest van het Waalse wegennet. 'In de Waalse steden en gemeenten worden dagelijks talrijke snelheidsovertredingen vastgesteld. Maar tot voor kort werden meer dan 45 procent van de snelheidsovertredingen die bij de parketten toekwamen niet behandeld of zonder vervolg geklasseerd bij gebrek aan voldoende personeel en informatica, aangeleverd door de FOD Justitie', verklaarde Waals minister van Verkeersveiligheid Carlo Di Antonio (CDH).Om het fenomeen aan te pakken moeten efficiëntere en snellere sancties opgelegd worden, wat met administratieve boetes mogelijk moet zijn, stelde de minister. Door automatisering moet het proces versneld kunnen worden en is er minder personeel nodig voor de behandeling van de dossiers. 'Wallonië wil het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen 2020 onder 200 brengen. Dankzij de tekst die donderdag goedgekeurd werd, zullen meer dan een half miljoen inbreuken via administratieve sancties beboet worden', aldus Carlo Di Antonio die eraan toevoegde dat de ontvangen bedragen naar de veiligheid van het Waalse wegennet en verkeersopvoeding zullen gaan.De FOD Justitie betwist in een reactie dat 45 procent van de dossiers niet door de parketten behandeld of zonder geklasseerd werd. De inningsgraad voor 2018 na het versturen van de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking is ongeveer 80 procent, benadrukt Justitie. Door de verregaande automatisering worden alle vaststellingen van de politie automatisch verwerkt. Tenslotte zal Justitie in een laatste fase een automatisch 'bevel tot betalen' invoeren om de inning nog efficiënter te maken in die dossiers waarin er geen vrijwillige betaling is - ongeveer 20 procent van de dossiers.