Geflankeerd door Kamerfractieleider Jan Jambon haalde Dedecker op een persconferentie tijdens de krokusvakantie snoeihard uit naar het ACW. De N-VA'er beschuldigde de christelijke arbeidersbeweging van fiscale fraude, schriftvervalsing in de jaarrekening, belangenvermenging en misbruik van vennootschapsgoederen. Volgens topfiscalist Axel Haelterman is daar niets van aan, maar de N-VA'er bleef steeds bij zijn standpunt. Het ACW trekt nu naar de rechtbank wegens laster en eist een schadevergoeding. De beweging had dat eerder al aangekondigd, maar voorlopig was onduidelijk tegen wie de klacht juist gericht was. Dat blijkt nu enkel Dedecker te zijn. Fractieleider Jan Jambon ontspringt dus de dans. Hij organiseerde samen met Dedecker de bewuste persconferentie, maar volgens advocaat Hans Rieder bleek uit de beelden niets dat hem ten laste kan gelegd worden. De klacht beperkt zich op dit moment dus tot Dedecker, bevestigde hij aan Belga. De parlementaire onschendbaarheid van het N-VA-Kamerlid vormt in elk geval geen probleem. Die geldt enkel voor strafrechtelijke zaken, aldus nog Rieder. "Zoals iedere Belg" kan Dedecker wel in een burgerlijke zaak gedagvaard worden. De Kamer zal zijn onschendbaarheid dus ook niet moeten opheffen. Op 29 maart wordt Dedecker bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg verwacht. De zaak zal dan worden uitgesteld tot een latere datum voor de eigenlijke pleidooien, aldus nog Rieder. (KNS)

Geflankeerd door Kamerfractieleider Jan Jambon haalde Dedecker op een persconferentie tijdens de krokusvakantie snoeihard uit naar het ACW. De N-VA'er beschuldigde de christelijke arbeidersbeweging van fiscale fraude, schriftvervalsing in de jaarrekening, belangenvermenging en misbruik van vennootschapsgoederen. Volgens topfiscalist Axel Haelterman is daar niets van aan, maar de N-VA'er bleef steeds bij zijn standpunt. Het ACW trekt nu naar de rechtbank wegens laster en eist een schadevergoeding. De beweging had dat eerder al aangekondigd, maar voorlopig was onduidelijk tegen wie de klacht juist gericht was. Dat blijkt nu enkel Dedecker te zijn. Fractieleider Jan Jambon ontspringt dus de dans. Hij organiseerde samen met Dedecker de bewuste persconferentie, maar volgens advocaat Hans Rieder bleek uit de beelden niets dat hem ten laste kan gelegd worden. De klacht beperkt zich op dit moment dus tot Dedecker, bevestigde hij aan Belga. De parlementaire onschendbaarheid van het N-VA-Kamerlid vormt in elk geval geen probleem. Die geldt enkel voor strafrechtelijke zaken, aldus nog Rieder. "Zoals iedere Belg" kan Dedecker wel in een burgerlijke zaak gedagvaard worden. De Kamer zal zijn onschendbaarheid dus ook niet moeten opheffen. Op 29 maart wordt Dedecker bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg verwacht. De zaak zal dan worden uitgesteld tot een latere datum voor de eigenlijke pleidooien, aldus nog Rieder. (KNS)