Het herstelbeleid dat de regering van MR, N-VA, CD&V en Open VLD aankondigden is volgens Leemans uitgedraaid op een 'boulevard van broken dreams'. Het beloofde begrotingsevenwicht is er niet en mondde uit in een miljardentekort, dat volgens Leemans voor de helft toegeschreven kan worden aan de tax shift en de verlaging van de bedrijfsbelasting. 'Deze regering gooide het geld over de balk, maar wel eenzijdig naar bedrijven en beleggers', zei Leemans.

De jobgroei is vooral een gevolg van de Europese conjunctuur, de regering creëerde vooral 'bijjobs, bijjobs, bijjobs', luidde het. 'Wat ze beloofden, kregen we niet. Wat ze niet beloofden, kregen we wel: de pensioenleeftijd van 65 naar 67', ging de ACV-voorzitter verder.

Voor Leemans moet de verstrengde loonnormwet, die bepaalt hoeveel de lonen bovenop de index maximaal mogen stijgen, op de schop en ruimte maken voor vrije loononderhandelingen. 'De werkgevers en aandeelhouders kregen van de regering een fiscaalvriendelijke spreekbuis. De werknemers kregen een loonnormwet als dwangbuis. En werden met de indexsprong voor 2% bestolen.'

Volgens de ACV-voorzitter heeft het centrumrechtse beleid slechts tot magere resultaten geleid en is er een koerswending nodig. 'Iedereen klaagt steen en been dat de werkzaamheidsgraad onvoldoende stijgt. Om dan af te komen met meer van hetzelfde: meer plichten en inleveringen voor werklozen, meer flexijobs, meer sociale en fiscale bijdrageverlaging voor werkgevers, meer precaire contracten, meer loonmatiging, minder SWT, nog hogere pensioenleeftijd, meer zieken aan het werk. Terwijl nauwelijks de vraag wordt gesteld: als al die recepten, samen met de EPO-spuit van al die ongedekte miljardencheques voor bijdrageverlagingen, zo weinig resultaat gaven, moet dan niet dat hele rechtse kwakzalversboek door de papierversnipperaar?'

'Vakbonden horen niet aan politiek te doen', zei Leemans. 'Ik wil daarmee ophouden op één voorwaarde: dat de politiek dan ook stopt met naar de pijpen van de patroons de dansen.'

Het herstelbeleid dat de regering van MR, N-VA, CD&V en Open VLD aankondigden is volgens Leemans uitgedraaid op een 'boulevard van broken dreams'. Het beloofde begrotingsevenwicht is er niet en mondde uit in een miljardentekort, dat volgens Leemans voor de helft toegeschreven kan worden aan de tax shift en de verlaging van de bedrijfsbelasting. 'Deze regering gooide het geld over de balk, maar wel eenzijdig naar bedrijven en beleggers', zei Leemans. De jobgroei is vooral een gevolg van de Europese conjunctuur, de regering creëerde vooral 'bijjobs, bijjobs, bijjobs', luidde het. 'Wat ze beloofden, kregen we niet. Wat ze niet beloofden, kregen we wel: de pensioenleeftijd van 65 naar 67', ging de ACV-voorzitter verder. Voor Leemans moet de verstrengde loonnormwet, die bepaalt hoeveel de lonen bovenop de index maximaal mogen stijgen, op de schop en ruimte maken voor vrije loononderhandelingen. 'De werkgevers en aandeelhouders kregen van de regering een fiscaalvriendelijke spreekbuis. De werknemers kregen een loonnormwet als dwangbuis. En werden met de indexsprong voor 2% bestolen.' Volgens de ACV-voorzitter heeft het centrumrechtse beleid slechts tot magere resultaten geleid en is er een koerswending nodig. 'Iedereen klaagt steen en been dat de werkzaamheidsgraad onvoldoende stijgt. Om dan af te komen met meer van hetzelfde: meer plichten en inleveringen voor werklozen, meer flexijobs, meer sociale en fiscale bijdrageverlaging voor werkgevers, meer precaire contracten, meer loonmatiging, minder SWT, nog hogere pensioenleeftijd, meer zieken aan het werk. Terwijl nauwelijks de vraag wordt gesteld: als al die recepten, samen met de EPO-spuit van al die ongedekte miljardencheques voor bijdrageverlagingen, zo weinig resultaat gaven, moet dan niet dat hele rechtse kwakzalversboek door de papierversnipperaar?' 'Vakbonden horen niet aan politiek te doen', zei Leemans. 'Ik wil daarmee ophouden op één voorwaarde: dat de politiek dan ook stopt met naar de pijpen van de patroons de dansen.'