De Vlaamse regering heeft het wederzijds engagement met het onderwijspersoneel eenzijdig opgeblazen. Dat stelt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een reactie op de beslissing om de terbeschikkingstelling (TBS) te laten uitdoven.

"Acties zijn nu onvermijdelijk", stellen de bonden. Leerkrachten kunnen in de huidige regeling vanaf 60 jaar met pensioen. Via het TBS-systeem kunnen ze zelfs vroeger stoppen, op 58 jaar of in het kleuteronderwijs zelfs op 56 jaar. Ze krijgen dan een wachtgeld tot ze echt met pensioen gaan.

Door de federale pensioenhervorming zullen leerkrachten pas op hun 62 met pensioen kunnen. In het kader van de begrotingscontrole heeft de Vlaamse regering bovendien beslist om het TBS-systeem te laten uitdoven, met uitzondering van het kleuteronderwijs.

Vakbonden zijn razend

De vakbonden reageren razend. "Dit is nog driester dan de pensioeningreep van minister van Quickenborne", stellen ze. "Op geen enkele wijze neemt de Vlaamse regering verantwoordelijkheid voor haar eigen onderwijspersoneel."

De bonden werden op de hoogte gesteld door minister van Onderwijs Pascal Smet en maakten hem meteen duidelijk dat hij niet meer op goodwill moet rekenen. "Door deze maatregel wordt het wederzijds engagement eenzijdig opgeblazen. Acties zijn onvermijdelijk." (Belga/INM)

De Vlaamse regering heeft het wederzijds engagement met het onderwijspersoneel eenzijdig opgeblazen. Dat stelt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een reactie op de beslissing om de terbeschikkingstelling (TBS) te laten uitdoven. "Acties zijn nu onvermijdelijk", stellen de bonden. Leerkrachten kunnen in de huidige regeling vanaf 60 jaar met pensioen. Via het TBS-systeem kunnen ze zelfs vroeger stoppen, op 58 jaar of in het kleuteronderwijs zelfs op 56 jaar. Ze krijgen dan een wachtgeld tot ze echt met pensioen gaan. Door de federale pensioenhervorming zullen leerkrachten pas op hun 62 met pensioen kunnen. In het kader van de begrotingscontrole heeft de Vlaamse regering bovendien beslist om het TBS-systeem te laten uitdoven, met uitzondering van het kleuteronderwijs. Vakbonden zijn razend De vakbonden reageren razend. "Dit is nog driester dan de pensioeningreep van minister van Quickenborne", stellen ze. "Op geen enkele wijze neemt de Vlaamse regering verantwoordelijkheid voor haar eigen onderwijspersoneel." De bonden werden op de hoogte gesteld door minister van Onderwijs Pascal Smet en maakten hem meteen duidelijk dat hij niet meer op goodwill moet rekenen. "Door deze maatregel wordt het wederzijds engagement eenzijdig opgeblazen. Acties zijn onvermijdelijk." (Belga/INM)