Bij een beroerte wordt de bloedvoorziening naar de hersenen plots onderbroken. Elke dag worden er 60 mensen door getroffen, waarvan er 11 overlijden. De belangrijkste risicofactor is leeftijd, maar ook jongere mensen krijgen er soms mee te maken. De Vlaamse overheid zal voortaan voorzien in een erkenning voor ziekenhuizen die beschikken over een beroertezorgafdeling. Daarnaast krijgt een beperkt aantal ziekenhuizen een erkenning voor de uitvoering van invasieve technieken. Beide soorten ziekenhuizen moeten in een netwerk samenwerken, zodat ze expertise kunnen delen. Er wordt ook onderzocht hoe telegeneeskunde een rol kan spelen. Een arts kan dan op afstand al een voorlopige diagnose stellen en een beslissing nemen over de verwijzing van de patiënt naar het meest aangewezen ziekenhuis. Het Vlaams Instituut Kwaliteitszorg (VIKZ) zal indicatoren ontwikkelen om de resultaten van de beroertezorg in Vlaanderen op te volgen. Op preventie wordt al langer ingezet. In campagnes wordt de nadruk gelegd op de FAST-test (Face, Arm, Speech en Time). Wie een beroerte denkt te herkennen, moet letten op een eventuele afhangende mondhoek, moet vragen of het slachtoffer beide armen nog kan oprichten en nagaan of hij of zij moeite heeft om te praten. Wie de symptomen herkent, mag geen tijd verliezen en moet 112 bellen. (Belga)

Bij een beroerte wordt de bloedvoorziening naar de hersenen plots onderbroken. Elke dag worden er 60 mensen door getroffen, waarvan er 11 overlijden. De belangrijkste risicofactor is leeftijd, maar ook jongere mensen krijgen er soms mee te maken. De Vlaamse overheid zal voortaan voorzien in een erkenning voor ziekenhuizen die beschikken over een beroertezorgafdeling. Daarnaast krijgt een beperkt aantal ziekenhuizen een erkenning voor de uitvoering van invasieve technieken. Beide soorten ziekenhuizen moeten in een netwerk samenwerken, zodat ze expertise kunnen delen. Er wordt ook onderzocht hoe telegeneeskunde een rol kan spelen. Een arts kan dan op afstand al een voorlopige diagnose stellen en een beslissing nemen over de verwijzing van de patiënt naar het meest aangewezen ziekenhuis. Het Vlaams Instituut Kwaliteitszorg (VIKZ) zal indicatoren ontwikkelen om de resultaten van de beroertezorg in Vlaanderen op te volgen. Op preventie wordt al langer ingezet. In campagnes wordt de nadruk gelegd op de FAST-test (Face, Arm, Speech en Time). Wie een beroerte denkt te herkennen, moet letten op een eventuele afhangende mondhoek, moet vragen of het slachtoffer beide armen nog kan oprichten en nagaan of hij of zij moeite heeft om te praten. Wie de symptomen herkent, mag geen tijd verliezen en moet 112 bellen. (Belga)