Het VAPA geeft de engagementen en intenties weer die de Vlaamse regering op het vlak van armoedebestrijding deze legislatuur wil waarmaken. De focus ligt op armoede bij gezinnen met jonge kinderen. Het plan steunt op 161 acties in alle beleidsdomeinen. Over de uitvoering van het plan moet de Vlaamse regering tweejaarlijks rapporteren aan het Vlaams Parlement. Volgens die rapportage zijn er 135 acties "lopend", zeven acties zijn al afgerond. Slechts één actie heeft voorlopig vertraging opgelopen, terwijl vier acties "zijn komen te vervallen". Bij tien acties "wordt er meer gedaan dan oorspronkelijk aangegeven." Vier acties moeten nog worden opgestart. Oppositiepartij sp.a is niet onder de indruk. "Wat baat het om in jezelf in een voortgangsrapport op de borst te kloppen omdat er zogezegd 136 acties 'in uitvoering' zijn, als iedereen weet dat daarbij ook de geflopte 1-euromaaltijden horen? Dat zelfverklaarde speerpunt van het armoedebeleid bereikt welgeteld 75 kinderen per dag. Ondertussen heeft de Vlaamse regering wel tal van facturen verhoogd en Turtel- en andere taksen ingevoerd", zegt sp.a-parlementslid Bart Van Malderen. "Minister Homans overstelpt ons met cijfers en tabellen om te verhullen dat ze geen armoedebeleid die naam waardig voert en N-VA, CD&V en Open Vld het niet eens raken over bijkomende maatregelen. Liefst 650.000 Vlamingen leven met een inkomen dat onder de armoederisicodrempel ligt, en de regering doet niets om de hefbomen die ze heeft aan te wenden om dat cijfer te doen dalen". (Belga)

Het VAPA geeft de engagementen en intenties weer die de Vlaamse regering op het vlak van armoedebestrijding deze legislatuur wil waarmaken. De focus ligt op armoede bij gezinnen met jonge kinderen. Het plan steunt op 161 acties in alle beleidsdomeinen. Over de uitvoering van het plan moet de Vlaamse regering tweejaarlijks rapporteren aan het Vlaams Parlement. Volgens die rapportage zijn er 135 acties "lopend", zeven acties zijn al afgerond. Slechts één actie heeft voorlopig vertraging opgelopen, terwijl vier acties "zijn komen te vervallen". Bij tien acties "wordt er meer gedaan dan oorspronkelijk aangegeven." Vier acties moeten nog worden opgestart. Oppositiepartij sp.a is niet onder de indruk. "Wat baat het om in jezelf in een voortgangsrapport op de borst te kloppen omdat er zogezegd 136 acties 'in uitvoering' zijn, als iedereen weet dat daarbij ook de geflopte 1-euromaaltijden horen? Dat zelfverklaarde speerpunt van het armoedebeleid bereikt welgeteld 75 kinderen per dag. Ondertussen heeft de Vlaamse regering wel tal van facturen verhoogd en Turtel- en andere taksen ingevoerd", zegt sp.a-parlementslid Bart Van Malderen. "Minister Homans overstelpt ons met cijfers en tabellen om te verhullen dat ze geen armoedebeleid die naam waardig voert en N-VA, CD&V en Open Vld het niet eens raken over bijkomende maatregelen. Liefst 650.000 Vlamingen leven met een inkomen dat onder de armoederisicodrempel ligt, en de regering doet niets om de hefbomen die ze heeft aan te wenden om dat cijfer te doen dalen". (Belga)