"Het is zo logisch als wat, dat dergelijke extra overkappingsprojecten metéén gerealiseerd worden, tijdens de Oosterweelwerf zelf en niet pas daarna", vindt Peter Vermeulen van Ringland. "Dat is niet alleen goedkoper, het maakt de werforganisatie ook eenvoudiger én het levert veel sneller de noodzakelijke leefbaarheidswinst op. Een volledige en simultane overkapping van de noordelijke ring is ook essentieel voor het draagvlak bij de burgers." De actiegroepen vertrouwen er naar eigen zeggen wel op dat verder overleg nog tot een aantal verbeteringen aan de plannen en timing zal leiden. Ook voor andere onderdelen van het Toekomstverbond, zoals het Haventracé en de modal shift, moet er trouwens nog een tandje bijgestoken worden, klinkt het. De Oosterweelverbinding zou klaar zijn in 2030, de volledige overkapping moet volgens de burgerbewegingen tegen 2035 volgen en de rest van het Toekomstverbond tegen 2037. Een "Werkbank Financiering" met vertegenwoordigers van burgerbewegingen, overheden en experts zal zich buigen over de maatschappelijke kosten en baten van al die projecten. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zien onder meer minder ziekenhuisopnames en overlijdens door luchtvervuiling, een betere levenskwaliteit door meer groen, mogelijkheden voor stadsontwikkeling, minder files en minder ongevallen als belangrijke "baten". In vergelijking met de oorspronkelijke Oosterweelplannen worden onder meer het Sint-Annabos en het Noordkasteel grotendeels gevrijwaard, worden de Kanaaltunnels goedkoper en komt er meer groene ruimte aan Schijnpoort en de Groenendaallaan. Groen onthaalt de beslissing van de Vlaamse regering om een omgevingsvergunning te verlenen aan de huidige plannen voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dan weer met gemengde gevoelens. "De vergunning is er nu, maar in de uitvoering van de vergunning kan en moet het ambitieuzer", zegt gemeenteraadslid Wouter Van Besien. "Bouw nu onmiddellijk alle overkappingen in het stuk van de Ring dat nu vergund is." Body [883] Van Besien vraagt aan de betrokken partijen om niet te wachten met het volledig overkappen van de noordelijke Antwerpse Ring tot na de geplande Oosterweelwerken en wil ook dat de zogenaamde Hollandse Knoop, het knooppunt dat wordt gepland ten zuiden van Schijnpoort, nog wordt hertekend zodat het minder ruimte inneemt. "Groen vraagt ook om in de geest van het Toekomstverbond deze vergunning te koppelen aan harde garanties voor meer investeringen in het openbaar vervoer", stelt Van Besien. Vlaams parlementslid Imade Annouri beaamt dat de huidige bouwaanvraag "veel te weinig overkapping voorziet", terwijl dat toch een van de voornaamste onderdelen van het Toekomstverbond tussen overheid en burgerbewegingen is. "Bovendien moet men nu geen té zware auto-infrastructuur bouwen als we tegen 2030 het aandeel duurzaam verkeer tot 50 procent willen optrekken", vindt hij. (Belga)

"Het is zo logisch als wat, dat dergelijke extra overkappingsprojecten metéén gerealiseerd worden, tijdens de Oosterweelwerf zelf en niet pas daarna", vindt Peter Vermeulen van Ringland. "Dat is niet alleen goedkoper, het maakt de werforganisatie ook eenvoudiger én het levert veel sneller de noodzakelijke leefbaarheidswinst op. Een volledige en simultane overkapping van de noordelijke ring is ook essentieel voor het draagvlak bij de burgers." De actiegroepen vertrouwen er naar eigen zeggen wel op dat verder overleg nog tot een aantal verbeteringen aan de plannen en timing zal leiden. Ook voor andere onderdelen van het Toekomstverbond, zoals het Haventracé en de modal shift, moet er trouwens nog een tandje bijgestoken worden, klinkt het. De Oosterweelverbinding zou klaar zijn in 2030, de volledige overkapping moet volgens de burgerbewegingen tegen 2035 volgen en de rest van het Toekomstverbond tegen 2037. Een "Werkbank Financiering" met vertegenwoordigers van burgerbewegingen, overheden en experts zal zich buigen over de maatschappelijke kosten en baten van al die projecten. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zien onder meer minder ziekenhuisopnames en overlijdens door luchtvervuiling, een betere levenskwaliteit door meer groen, mogelijkheden voor stadsontwikkeling, minder files en minder ongevallen als belangrijke "baten". In vergelijking met de oorspronkelijke Oosterweelplannen worden onder meer het Sint-Annabos en het Noordkasteel grotendeels gevrijwaard, worden de Kanaaltunnels goedkoper en komt er meer groene ruimte aan Schijnpoort en de Groenendaallaan. Groen onthaalt de beslissing van de Vlaamse regering om een omgevingsvergunning te verlenen aan de huidige plannen voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dan weer met gemengde gevoelens. "De vergunning is er nu, maar in de uitvoering van de vergunning kan en moet het ambitieuzer", zegt gemeenteraadslid Wouter Van Besien. "Bouw nu onmiddellijk alle overkappingen in het stuk van de Ring dat nu vergund is." Body [883] Van Besien vraagt aan de betrokken partijen om niet te wachten met het volledig overkappen van de noordelijke Antwerpse Ring tot na de geplande Oosterweelwerken en wil ook dat de zogenaamde Hollandse Knoop, het knooppunt dat wordt gepland ten zuiden van Schijnpoort, nog wordt hertekend zodat het minder ruimte inneemt. "Groen vraagt ook om in de geest van het Toekomstverbond deze vergunning te koppelen aan harde garanties voor meer investeringen in het openbaar vervoer", stelt Van Besien. Vlaams parlementslid Imade Annouri beaamt dat de huidige bouwaanvraag "veel te weinig overkapping voorziet", terwijl dat toch een van de voornaamste onderdelen van het Toekomstverbond tussen overheid en burgerbewegingen is. "Bovendien moet men nu geen té zware auto-infrastructuur bouwen als we tegen 2030 het aandeel duurzaam verkeer tot 50 procent willen optrekken", vindt hij. (Belga)