Tegengas gaat niet mee in dit "kinderachtige spel". "We organiseren zelf ons verzet tegen fossiele gascentrales én tegen kernenergie. Beide energievormen bieden immers geen perspectief op een duurzame en veilige energievoorziening in handen van de burger", aldus Teuling. Het vertrouwen in federale en regionale overheden blijkt ver zoek bij Tegengas. "We zijn nog geen half jaar na de klimaatramp van afgelopen zomer in de provincie Luik en nu faciliteren onze overheden net daar nieuwe, fossiele gascentrales. Als burgers nemen we nu dan ook het heft in eigen handen, in dit geval door juridisch stokken in de wielen te steken van deze onverantwoorde overheidsbeslissingen". Advocatenkantoor Equal Partners ontwikkelde een drietal juridische argumenten die zijn toegevoegd aan een beroepschrift dat omwonenden maandag al indienden bij de Raad van State tegen de vergunning voor de nieuwe gascentrale in Seraing. De argumenten die toegevoegd zijn, zijn hoofdzakelijk klimaatargumenten. Door de bouw van nieuwe fossiele gascentrales zal de Belgische CO2-uitstoot de komende jaren toenemen in plaats van dalen, concludeerde het Federaal Planbureau in een recente doorrekening. "Fossiel gas is dan ook niets anders dan methaan, een broeikasgas dat bijna honderd maal meer opwarming veroorzaakt dan CO2. Methaanlekkages bij ontginning en transport maken fossiel gas zowat even vervuilend als steenkool", vult Teuling aan. Tegengas bereidt zich daarnaast voor op juridische procedures tegen de vergunningen voor de gascentrales in Les Awirs en Vilvoorde. (Belga)

Tegengas gaat niet mee in dit "kinderachtige spel". "We organiseren zelf ons verzet tegen fossiele gascentrales én tegen kernenergie. Beide energievormen bieden immers geen perspectief op een duurzame en veilige energievoorziening in handen van de burger", aldus Teuling. Het vertrouwen in federale en regionale overheden blijkt ver zoek bij Tegengas. "We zijn nog geen half jaar na de klimaatramp van afgelopen zomer in de provincie Luik en nu faciliteren onze overheden net daar nieuwe, fossiele gascentrales. Als burgers nemen we nu dan ook het heft in eigen handen, in dit geval door juridisch stokken in de wielen te steken van deze onverantwoorde overheidsbeslissingen". Advocatenkantoor Equal Partners ontwikkelde een drietal juridische argumenten die zijn toegevoegd aan een beroepschrift dat omwonenden maandag al indienden bij de Raad van State tegen de vergunning voor de nieuwe gascentrale in Seraing. De argumenten die toegevoegd zijn, zijn hoofdzakelijk klimaatargumenten. Door de bouw van nieuwe fossiele gascentrales zal de Belgische CO2-uitstoot de komende jaren toenemen in plaats van dalen, concludeerde het Federaal Planbureau in een recente doorrekening. "Fossiel gas is dan ook niets anders dan methaan, een broeikasgas dat bijna honderd maal meer opwarming veroorzaakt dan CO2. Methaanlekkages bij ontginning en transport maken fossiel gas zowat even vervuilend als steenkool", vult Teuling aan. Tegengas bereidt zich daarnaast voor op juridische procedures tegen de vergunningen voor de gascentrales in Les Awirs en Vilvoorde. (Belga)