StRaten-generaal vindt het niet kunnen dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een milieuvergunning afleverde voor de gevangenis, terwijl haar eigen dienst MER (milieueffectrapportage) het door de bouw van de gevangenis onmogelijk geworden Meccanotracé wel als alternatief heeft meegenomen in het lopende MER-onderzoek rond de Oosterweelverbinding. Om die "hypocriete beleidsvoering" alsnog ongedaan te kunnen maken, zocht stRaten-generaal in maart al contact met het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie. Op basis daarvan en na overleg met verschillende juristen besloot de actiegroep over te gaan tot een officiële klacht. In de klacht is volgens stRaten-generaal sprake van schendingen van het EU-gemeenschapsrecht. Omdat een gevangenis door Europa wordt aanzien als een stadsontwikkelingsproject, zou de Vlaamse regering hiervoor bijvoorbeeld eveneens een MER-rapport moeten laten maken hebben. Dat zou dan moeten toegevoegd zijn aan de aanvragen voor een milieuvergunning en stedelijke bouwvergunning. StRaten-generaal is dan ook van mening dat die vergunningen nooit verleend hadden mogen worden. Het achterliggende motief voor de klacht is echter minder technisch van aard. De nieuwe Beverse gevangenis, waarvan de bouw intussen al gestart is, komt immers pal op het Meccano-tracé te liggen. Dat zou op die manier onmogelijk te realiseren worden. (MVL)

StRaten-generaal vindt het niet kunnen dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een milieuvergunning afleverde voor de gevangenis, terwijl haar eigen dienst MER (milieueffectrapportage) het door de bouw van de gevangenis onmogelijk geworden Meccanotracé wel als alternatief heeft meegenomen in het lopende MER-onderzoek rond de Oosterweelverbinding. Om die "hypocriete beleidsvoering" alsnog ongedaan te kunnen maken, zocht stRaten-generaal in maart al contact met het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie. Op basis daarvan en na overleg met verschillende juristen besloot de actiegroep over te gaan tot een officiële klacht. In de klacht is volgens stRaten-generaal sprake van schendingen van het EU-gemeenschapsrecht. Omdat een gevangenis door Europa wordt aanzien als een stadsontwikkelingsproject, zou de Vlaamse regering hiervoor bijvoorbeeld eveneens een MER-rapport moeten laten maken hebben. Dat zou dan moeten toegevoegd zijn aan de aanvragen voor een milieuvergunning en stedelijke bouwvergunning. StRaten-generaal is dan ook van mening dat die vergunningen nooit verleend hadden mogen worden. Het achterliggende motief voor de klacht is echter minder technisch van aard. De nieuwe Beverse gevangenis, waarvan de bouw intussen al gestart is, komt immers pal op het Meccano-tracé te liggen. Dat zou op die manier onmogelijk te realiseren worden. (MVL)