"Europese wetgeving zoals overeengekomen door het Europees Parlement, de Commissie en de Raad is niet voldoende om aan het Akkoord van Parijs te voldoen. Er is een nettovermindering met 55 procent van de uitstoot van broeikasgassen aangekondigd voor 2030, vergeleken met 1990, maar in feite is het een reductie met 52,8 procent en een extra reductie dankzij boomaanplantingen of door onontwikkelde technologieën om CO2 af te vangen", zegt Larry Moffet van Rise for Climate Belgium. In de petitie die de beweging op 29 april lanceerde, vragen nu meer dan 19.000 ondertekenaars de leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad om deze doelstelling te verhogen tot 65 procent, om juridische procedures te faciliteren tegen vervuilers en staten waarvan het beleid nog steeds ontoereikend is, of de overheidssubsidies voor de olie- en kolenindustrie te verminderen. (Belga)

"Europese wetgeving zoals overeengekomen door het Europees Parlement, de Commissie en de Raad is niet voldoende om aan het Akkoord van Parijs te voldoen. Er is een nettovermindering met 55 procent van de uitstoot van broeikasgassen aangekondigd voor 2030, vergeleken met 1990, maar in feite is het een reductie met 52,8 procent en een extra reductie dankzij boomaanplantingen of door onontwikkelde technologieën om CO2 af te vangen", zegt Larry Moffet van Rise for Climate Belgium. In de petitie die de beweging op 29 april lanceerde, vragen nu meer dan 19.000 ondertekenaars de leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad om deze doelstelling te verhogen tot 65 procent, om juridische procedures te faciliteren tegen vervuilers en staten waarvan het beleid nog steeds ontoereikend is, of de overheidssubsidies voor de olie- en kolenindustrie te verminderen. (Belga)