De politiek maakt misbruik van de stakingsaanzegging die door de spoorvakbonden is ingediend na het mislukte cao-overleg, concludeert de socialistische spoorvakbond.

"In plaats van de aanval in te zetten op de vakbonden zouden de politici van N-VA en Open VLD beter werk maken van de échte problemen bij het spoorwegbedrijf".

ACOD argumenteert dat de gevolgen van het ontwerp van sociaal akkoord veel verder gaan dan enkel het raken aan enkele verlofdagen. "Met haar voorstel zal de directie op termijn diep snijden in de werkgelegenheid bij de NMBS. Ook de reizigers zullen daar het het slachtoffer van worden. De dienstverlening zal er immers op achteruitgaan en de veiligheid wordt gehypothekeerd."

De spoorvakbond zegt het overleg voorlopig alle kansen te geven en het resultaat van het verzoeningsoverleg af te wachten.

ACV

Dat laatste is ook de teneur bij de christelijke vakbond ACV Transcom. "We blijven aansturen op verdere gesprekken om te komen tot een evenwichtig akkoord. Net daarom hebben we onze stakingsaanzegging zo vroeg ingediend", zegt Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke spoorwegen van ACV Transcom. Hij benadrukt dat het voorstel over meer gaat dan alleen maar een uur extra werken per week: "Het ganse pakket is onverteerbaar."

ACV-Transcom en de socialistische bond ACOD Spoor hekelden woensdag al dat er geen enkel overleg is geweest over het protocol van sociaal akkoord bij de spoorwegen. "De erkende organisaties zijn geraadpleegd, of geïnformeerd, maar verder gingen de ontmoetingen niet. De spoordirectie legt zijn visie op, zonder te luisteren, en wil al deze maatregelen doordrukken", stelden ze. Toen de bonden woensdag tijdens het sturingscomité lieten weten dat het personeel de voorstellen afwijst, liet de overkant van de tafel (met de CEO's van NMBS, Infrabel en HR-rail) "koudweg weten dat als dat het antwoord is, we hier alles stopzetten". "Dat is eerder een conflictmodel, dan groeien naar een consensus", adus Piens.

Vakbondsgeld

Na de stakingsaanzegging, voor in totaal vijf dagen in januari, liet de directie weten dat het overleg over geld voor de vakbonden (10 miljoen per jaar sinds 2007) werden opgeschort. Het huidig systeem vervalt op 1 januari.

De politiek maakt misbruik van de stakingsaanzegging die door de spoorvakbonden is ingediend na het mislukte cao-overleg, concludeert de socialistische spoorvakbond. "In plaats van de aanval in te zetten op de vakbonden zouden de politici van N-VA en Open VLD beter werk maken van de échte problemen bij het spoorwegbedrijf". ACOD argumenteert dat de gevolgen van het ontwerp van sociaal akkoord veel verder gaan dan enkel het raken aan enkele verlofdagen. "Met haar voorstel zal de directie op termijn diep snijden in de werkgelegenheid bij de NMBS. Ook de reizigers zullen daar het het slachtoffer van worden. De dienstverlening zal er immers op achteruitgaan en de veiligheid wordt gehypothekeerd." De spoorvakbond zegt het overleg voorlopig alle kansen te geven en het resultaat van het verzoeningsoverleg af te wachten. Dat laatste is ook de teneur bij de christelijke vakbond ACV Transcom. "We blijven aansturen op verdere gesprekken om te komen tot een evenwichtig akkoord. Net daarom hebben we onze stakingsaanzegging zo vroeg ingediend", zegt Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke spoorwegen van ACV Transcom. Hij benadrukt dat het voorstel over meer gaat dan alleen maar een uur extra werken per week: "Het ganse pakket is onverteerbaar."ACV-Transcom en de socialistische bond ACOD Spoor hekelden woensdag al dat er geen enkel overleg is geweest over het protocol van sociaal akkoord bij de spoorwegen. "De erkende organisaties zijn geraadpleegd, of geïnformeerd, maar verder gingen de ontmoetingen niet. De spoordirectie legt zijn visie op, zonder te luisteren, en wil al deze maatregelen doordrukken", stelden ze. Toen de bonden woensdag tijdens het sturingscomité lieten weten dat het personeel de voorstellen afwijst, liet de overkant van de tafel (met de CEO's van NMBS, Infrabel en HR-rail) "koudweg weten dat als dat het antwoord is, we hier alles stopzetten". "Dat is eerder een conflictmodel, dan groeien naar een consensus", adus Piens. Na de stakingsaanzegging, voor in totaal vijf dagen in januari, liet de directie weten dat het overleg over geld voor de vakbonden (10 miljoen per jaar sinds 2007) werden opgeschort. Het huidig systeem vervalt op 1 januari.