Eerder hadden de ACOD en het VSOA tegen de plannen van de regering al een stakingsaanzegging ingediend, nu beloven ze echte 'harde acties'.

Somers (Open Vld) kondigde de nieuwe stap in de 'modernisering en opwaardering van het Vlaamse personeelsstatuut' vrijdag aan, na onderhandelingen met vertegenwoordigers van de vakorganisaties. Bovenop de beslissing om uitsluitend nog personeelsleden aan te werven met een contractueel arbeidscontract, werd er ook overeengekomen om het contractueel statuut te versterken op vlak van loopbaan- en beloningsbeleid, ziekte, re-integratie, pensioen en bescherming. Zo zal de bijdrage aan de tweede pensioenpijler stijgen totvijf procent tegen 2024. Er werd daarenboven meer dan twintig miljoen euro vastgelegd om de arbeidsvoorwaarden te versterken.

'Dovemansgesprekken'

Dat de vaste benoemingen uitdoven, zal volgens de ACOD en het VSOA aanleiding geven tot grote meerkosten die door de belastingbetaler zullen moeten worden gedragen. 'Dit vergeet de minister te vermelden.' De bonden hekelen ook 'dat men de arbeidsvoorwaarden van de huidige Vlaamse ambtenaren wil uithollen' en dat 'de nieuwe contractuele personeelsleden nooit dezelfde voorwaarden zullen hebben als de huidige statutaire ambtenaren'.

Ze eisen een duidelijke opwaardering en modernisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden van de Vlaamse overheid. De onderhandelingen met de vakorganisaties waar Somers vrijdag over sprak, waren in feite dovemansgesprekken, luidt het. 'De Vlaamse overheid was reeds op voorhand mordicus van plan het statuut te laten uitdoven. Gedreven door enkel ideologische motieven bleef men doof voor de standpunten van ACOD en VSOA.'

Hele register opentrekken

De twee bonden gaan nu alle personeelsleden informeren en zullen daarna harde acties voeren, kondigen ze aan. 'Na die informatiesessies zullen we zien tot welke acties we precies overgaan. We zullen het hele register opentrekken', zegt Chris Moortgat van de ACOD. De bonden kregen zaterdag van het kabinet-Somers wel een uitnodiging voor een gesprek.

De derde vakbond, ACV-OD, wordt door de ACOD en het VSOA uitgenodigd om het gemeenschappelijk vakbondsfront te versterken.

Eerder hadden de ACOD en het VSOA tegen de plannen van de regering al een stakingsaanzegging ingediend, nu beloven ze echte 'harde acties'.Somers (Open Vld) kondigde de nieuwe stap in de 'modernisering en opwaardering van het Vlaamse personeelsstatuut' vrijdag aan, na onderhandelingen met vertegenwoordigers van de vakorganisaties. Bovenop de beslissing om uitsluitend nog personeelsleden aan te werven met een contractueel arbeidscontract, werd er ook overeengekomen om het contractueel statuut te versterken op vlak van loopbaan- en beloningsbeleid, ziekte, re-integratie, pensioen en bescherming. Zo zal de bijdrage aan de tweede pensioenpijler stijgen totvijf procent tegen 2024. Er werd daarenboven meer dan twintig miljoen euro vastgelegd om de arbeidsvoorwaarden te versterken.Dat de vaste benoemingen uitdoven, zal volgens de ACOD en het VSOA aanleiding geven tot grote meerkosten die door de belastingbetaler zullen moeten worden gedragen. 'Dit vergeet de minister te vermelden.' De bonden hekelen ook 'dat men de arbeidsvoorwaarden van de huidige Vlaamse ambtenaren wil uithollen' en dat 'de nieuwe contractuele personeelsleden nooit dezelfde voorwaarden zullen hebben als de huidige statutaire ambtenaren'.Ze eisen een duidelijke opwaardering en modernisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden van de Vlaamse overheid. De onderhandelingen met de vakorganisaties waar Somers vrijdag over sprak, waren in feite dovemansgesprekken, luidt het. 'De Vlaamse overheid was reeds op voorhand mordicus van plan het statuut te laten uitdoven. Gedreven door enkel ideologische motieven bleef men doof voor de standpunten van ACOD en VSOA.'De twee bonden gaan nu alle personeelsleden informeren en zullen daarna harde acties voeren, kondigen ze aan. 'Na die informatiesessies zullen we zien tot welke acties we precies overgaan. We zullen het hele register opentrekken', zegt Chris Moortgat van de ACOD. De bonden kregen zaterdag van het kabinet-Somers wel een uitnodiging voor een gesprek.De derde vakbond, ACV-OD, wordt door de ACOD en het VSOA uitgenodigd om het gemeenschappelijk vakbondsfront te versterken.