Uit de cijfers van de fondsen blijkt dat de vertragingen in de uitbetaling betrekking hebben op 13% van de dossiers ingediend in juli, of 14.808 dossiers op een half miljoen zelfstandigen die het overbruggingsrecht genieten sinds het begin van de crisis. De vertraging zou te wijten zijn aan complexe dossiers waarvoor de fondsen willen vermijden dat het overbruggingsrecht wordt geweigerd aan een zelfstandige die er na grondig onderzoek recht op blijkt te hebben, of waarvoor de aanvrager de bewijsstukken nog niet heeft kunnen aanleveren. De fondsen hebben op de ontmoeting met de minister hun engagement opnieuw bevestigd om het overbruggingsrecht te betalen in de eerste week van de maand. "Sinds het begin van de crisis heb ik aan de sociale verzekeringsfondsen gevraagd om de nodige middelen in te zetten om de aanvragen overbruggingsrecht snel te behandelen. Na de monitoring die op mijn initiatief werd uitgevoerd, is gebleken dat een bepaald aantal dossiers niet in de voorziene tijd was behandeld. Daarom heb ik de fondsen samengebracht om een stand van zaken op te maken van de situatie. De achterstand werd al grotendeels weggewerkt. Ik heb van de fondsen opnieuw de bevestiging gekregen van hun engagement om het overbruggingsrecht te betalen in de eerste week van de maand en om de resterende achterstand zo snel mogelijk weg te werken", besluit minister Ducarme. (Belga)

Uit de cijfers van de fondsen blijkt dat de vertragingen in de uitbetaling betrekking hebben op 13% van de dossiers ingediend in juli, of 14.808 dossiers op een half miljoen zelfstandigen die het overbruggingsrecht genieten sinds het begin van de crisis. De vertraging zou te wijten zijn aan complexe dossiers waarvoor de fondsen willen vermijden dat het overbruggingsrecht wordt geweigerd aan een zelfstandige die er na grondig onderzoek recht op blijkt te hebben, of waarvoor de aanvrager de bewijsstukken nog niet heeft kunnen aanleveren. De fondsen hebben op de ontmoeting met de minister hun engagement opnieuw bevestigd om het overbruggingsrecht te betalen in de eerste week van de maand. "Sinds het begin van de crisis heb ik aan de sociale verzekeringsfondsen gevraagd om de nodige middelen in te zetten om de aanvragen overbruggingsrecht snel te behandelen. Na de monitoring die op mijn initiatief werd uitgevoerd, is gebleken dat een bepaald aantal dossiers niet in de voorziene tijd was behandeld. Daarom heb ik de fondsen samengebracht om een stand van zaken op te maken van de situatie. De achterstand werd al grotendeels weggewerkt. Ik heb van de fondsen opnieuw de bevestiging gekregen van hun engagement om het overbruggingsrecht te betalen in de eerste week van de maand en om de resterende achterstand zo snel mogelijk weg te werken", besluit minister Ducarme. (Belga)