"Meer dan 90 procent van de Vlaamse woningen wordt vandaag verwarmd met aardgas of stookolie", zegt Benjamin Clarysse, beleids- en projectcoördinator bij Bond Beter Leefmilieu. "Maar om een leefbaar klimaat te houden, mogen we in 2050 geen C02 meer uitstoten. Jaarlijks zullen 100.000 huishoudens moeten overschakelen op hernieuwbare warmte. Een titanenklus." Het Vlaams beleid bevat vandaag al verschillende kapstokken om het warmtebeleid te vergroenen, zoals renteloze leningen en een subsidiestelsel voor renovaties, warmtenetten en warmtepompen. Recent kwam daar ook nog het 'Netwerk Klimaat' bij, dat gemeenten ondersteunt bij de uitrol van hun warmtenet. "Maar bijkomende ondersteuning en gecoördineerde actie op Vlaams niveau zijn noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen en alle Vlaamse steden en gemeenten te verwarmen met 100 procent hernieuwbare energie", zegt Gents klimaatschepen Tine Heyse. Bond Beter Leefmilieu roept Vlaanderen daarom op om het voorbeeld van de acht steden en gemeenten te volgen, en om een tand bij te steken inzake groene warmte. "Vlaanderen moet ook haar slagkracht inzetten om voldoende sociaal-flankerende maatregelen te voorzien. Enkel dan wordt afscheid nemen van stookolie en aardgas haalbaar voor iedereen", besluit Clarysse. (Belga)

"Meer dan 90 procent van de Vlaamse woningen wordt vandaag verwarmd met aardgas of stookolie", zegt Benjamin Clarysse, beleids- en projectcoördinator bij Bond Beter Leefmilieu. "Maar om een leefbaar klimaat te houden, mogen we in 2050 geen C02 meer uitstoten. Jaarlijks zullen 100.000 huishoudens moeten overschakelen op hernieuwbare warmte. Een titanenklus." Het Vlaams beleid bevat vandaag al verschillende kapstokken om het warmtebeleid te vergroenen, zoals renteloze leningen en een subsidiestelsel voor renovaties, warmtenetten en warmtepompen. Recent kwam daar ook nog het 'Netwerk Klimaat' bij, dat gemeenten ondersteunt bij de uitrol van hun warmtenet. "Maar bijkomende ondersteuning en gecoördineerde actie op Vlaams niveau zijn noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen en alle Vlaamse steden en gemeenten te verwarmen met 100 procent hernieuwbare energie", zegt Gents klimaatschepen Tine Heyse. Bond Beter Leefmilieu roept Vlaanderen daarom op om het voorbeeld van de acht steden en gemeenten te volgen, en om een tand bij te steken inzake groene warmte. "Vlaanderen moet ook haar slagkracht inzetten om voldoende sociaal-flankerende maatregelen te voorzien. Enkel dan wordt afscheid nemen van stookolie en aardgas haalbaar voor iedereen", besluit Clarysse. (Belga)